Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Beiarn Taxi As
Juridisk navn:  Beiarn Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47750990
Troliveien 1 Troliveien 1 Fax:
8114 Tollå 8114 Tollå
Fylke: Kommune:
Nordland Beiarn
Org.nr: 914511127
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/4/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siffo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.72%
Resultat  
  
-77.01%
Egenkapital  
  
26.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.343.000 2.654.000 1.755.000 1.447.000 1.479.000
Resultat: 77.000 335.000 1.000 14.000 7.000
Egenkapital: 283.000 223.000 54.000 52.000 38.000
Regnskap for  Beiarn Taxi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.343.000 2.654.000 1.755.000 1.447.000 1.479.000
Driftskostnader -2.211.000 -2.261.000 -1.699.000 -1.385.000 -1.412.000
Driftsresultat 133.000 392.000 56.000 62.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -56.000 -57.000 -55.000 -48.000 -61.000
Finans -56.000 -57.000 -55.000 -48.000 -60.000
Resultat før skatt 77.000 335.000 1.000 14.000 7.000
Skattekostnad -17.000 -65.000 0 0 0
Årsresultat 60.000 270.000 1.000 14.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.235.000 1.133.000 724.000 636.000 718.000
Sum omløpsmidler 721.000 458.000 337.000 221.000 275.000
Sum eiendeler 1.956.000 1.591.000 1.061.000 857.000 993.000
Sum opptjent egenkapital 0 103.000 -66.000 -68.000 -82.000
Sum egenkapital 283.000 223.000 54.000 52.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 1.409.000 1.026.000 805.000 648.000 801.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 342.000 203.000 156.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 1.956.000 1.591.000 1.062.000 856.000 992.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.321.000 2.654.000 1.755.000 1.447.000 1.420.000
Andre inntekter 22.000 0 0 0 59.000
Driftsinntekter 2.343.000 2.654.000 1.755.000 1.447.000 1.479.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.278.000 -1.303.000 -894.000 -758.000 -767.000
Avskrivning -265.000 -259.000 -227.000 -176.000 -210.000
Nedskrivning 0 0 -27.000 0 0
Andre driftskostnader -668.000 -699.000 -551.000 -451.000 -435.000
Driftskostnader -2.211.000 -2.261.000 -1.699.000 -1.385.000 -1.412.000
Driftsresultat 133.000 392.000 56.000 62.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -56.000 -57.000 -55.000 -48.000 -61.000
Finans -56.000 -57.000 -55.000 -48.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat 60.000 270.000 1.000 14.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 473.000 159.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 762.000 975.000 724.000 636.000 718.000
Sum varige driftsmidler 1.235.000 1.133.000 724.000 636.000 718.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.235.000 1.133.000 724.000 636.000 718.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 211.000 232.000 140.000 103.000 167.000
Andre fordringer 75.000 4.000 24.000 16.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 435.000 221.000 173.000 102.000 31.000
Sum omløpsmidler 721.000 458.000 337.000 221.000 275.000
Sum eiendeler 1.956.000 1.591.000 1.061.000 857.000 993.000
Sum opptjent egenkapital 0 103.000 -66.000 -68.000 -82.000
Sum egenkapital 283.000 223.000 54.000 52.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 10.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.409.000 1.026.000 805.000 648.000 801.000
Leverandørgjeld 18.000 35.000 53.000 49.000 27.000
Betalbar skatt 23.000 56.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 119.000 59.000 30.000 46.000
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 133.000 91.000 77.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 342.000 203.000 156.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 1.956.000 1.591.000 1.062.000 856.000 992.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 457.000 116.000 134.000 65.000 122.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.3 1.7 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 2.7 1.3 1.7 1.4 1.8
Soliditet 14.5 1 5.1 6.1 3.8
Resultatgrad 5.7 14.8 3.2 4.3 4.5
Rentedekningsgrad 2.4 6.9 1 1.3 1.1
Gjeldsgrad 5.9 6.1 18.7 15.5 25.1
Total kapitalrentabilitet 6.8 24.6 5.3 7.2 6.9
Signatur
23.04.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
SANDE ØYVIND
SIGNATUR HVER FOR SEG
SANDE AINO HELEN
Prokurister
02.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex