Bautec As
Juridisk navn:  Bautec As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53012130
Kanalveien 51 Kanalveien 51 Fax:
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998585309
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/13/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Hammersland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.48%
Resultat  
  
181.88%
Egenkapital  
  
11.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.907.000 14.502.000 12.398.000 11.015.000 11.342.000
Resultat: 226.000 -276.000 404.000 350.000 71.000
Egenkapital: 1.766.000 1.590.000 2.253.000 1.935.000 1.648.000
Regnskap for  Bautec As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.907.000 14.502.000 12.398.000 11.015.000 11.342.000
Driftskostnader -17.658.000 -14.758.000 -11.984.000 -10.660.000 -11.279.000
Driftsresultat 250.000 -256.000 415.000 355.000 63.000
Finansinntekter 2.000 18.000 16.000 16.000 14.000
Finanskostnader -25.000 -38.000 -26.000 -21.000 -6.000
Finans -23.000 -20.000 -10.000 -5.000 8.000
Resultat før skatt 226.000 -276.000 404.000 350.000 71.000
Skattekostnad -50.000 63.000 -86.000 -63.000 -21.000
Årsresultat 176.000 -213.000 318.000 287.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 200.000 149.000 109.000 81.000
Sum omløpsmidler 4.479.000 4.553.000 3.941.000 4.247.000 3.535.000
Sum eiendeler 4.625.000 4.753.000 4.090.000 4.356.000 3.616.000
Sum opptjent egenkapital 1.616.000 1.440.000 2.103.000 1.785.000 1.498.000
Sum egenkapital 1.766.000 1.590.000 2.253.000 1.935.000 1.648.000
Sum langsiktig gjeld 77.000 27.000 90.000 4.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.782.000 3.135.000 1.746.000 2.417.000 1.965.000
Sum gjeld og egenkapital 4.625.000 4.752.000 4.089.000 4.356.000 3.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.907.000 14.502.000 12.398.000 11.015.000 11.342.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.907.000 14.502.000 12.398.000 11.015.000 11.342.000
Varekostnad -8.307.000 -5.905.000 -3.609.000 -2.911.000 -3.762.000
Lønninger -7.513.000 -7.195.000 -6.922.000 -6.398.000 -5.974.000
Avskrivning -54.000 -39.000 -13.000 -25.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.784.000 -1.619.000 -1.440.000 -1.326.000 -1.526.000
Driftskostnader -17.658.000 -14.758.000 -11.984.000 -10.660.000 -11.279.000
Driftsresultat 250.000 -256.000 415.000 355.000 63.000
Finansinntekter 2.000 18.000 16.000 16.000 14.000
Finanskostnader -25.000 -38.000 -26.000 -21.000 -6.000
Finans -23.000 -20.000 -10.000 -5.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 176.000 -213.000 318.000 287.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 146.000 200.000 149.000 109.000 81.000
Sum varige driftsmidler 146.000 200.000 149.000 109.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 146.000 200.000 149.000 109.000 81.000
Varebeholdning 466.000 432.000 249.000 260.000 267.000
Kundefordringer 2.270.000 3.023.000 2.654.000 2.426.000 2.223.000
Andre fordringer 48.000 209.000 146.000 176.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.694.000 889.000 892.000 1.385.000 902.000
Sum omløpsmidler 4.479.000 4.553.000 3.941.000 4.247.000 3.535.000
Sum eiendeler 4.625.000 4.753.000 4.090.000 4.356.000 3.616.000
Sum opptjent egenkapital 1.616.000 1.440.000 2.103.000 1.785.000 1.498.000
Sum egenkapital 1.766.000 1.590.000 2.253.000 1.935.000 1.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 77.000 27.000 90.000 4.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 77.000 27.000 90.000 4.000 3.000
Leverandørgjeld 968.000 617.000 235.000 690.000 590.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 858.000 894.000 739.000 966.000 837.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 956.000 1.624.000 772.000 761.000 525.000
Sum kortsiktig gjeld 2.782.000 3.135.000 1.746.000 2.417.000 1.965.000
Sum gjeld og egenkapital 4.625.000 4.752.000 4.089.000 4.356.000 3.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.697.000 1.418.000 2.195.000 1.830.000 1.570.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 2.3 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 2.1 1.6 1.7
Soliditet 38.2 33.5 55.1 44.4 45.6
Resultatgrad 1.4 -1.8 3.3 3.2 0.6
Rentedekningsgrad 1 -6.7 1 16.9 12.8
Gjeldsgrad 1.6 2 0.8 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 5.4 10.5 8.5 2.1
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex