Bane & Elsikkerhet Trøndelag As
Juridisk navn:  Bane & Elsikkerhet Trøndelag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90182515
c/o ØkonomiBistand Regnskap Postboks 22 Rengsveien 760 Fax:
7760 Snåsa 7884 Sørli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Lierne
Org.nr: 912205916
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/24/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.6%
Resultat  
  
19.24%
Egenkapital  
  
53.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.982.000 3.874.000 2.118.000 1.523.000 1.256.000
Resultat: 787.000 660.000 385.000 265.000 -117.000
Egenkapital: 1.756.000 1.142.000 628.000 311.000 127.000
Regnskap for  Bane & Elsikkerhet Trøndelag As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.982.000 3.874.000 2.118.000 1.523.000 1.256.000
Driftskostnader -4.158.000 -3.182.000 -1.716.000 -1.241.000 -1.348.000
Driftsresultat 824.000 692.000 401.000 281.000 -91.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -37.000 -33.000 -17.000 -16.000 -27.000
Finans -37.000 -33.000 -16.000 -16.000 -27.000
Resultat før skatt 787.000 660.000 385.000 265.000 -117.000
Skattekostnad -173.000 -145.000 -68.000 -82.000 29.000
Årsresultat 614.000 515.000 317.000 183.000 -88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 975.000 857.000 500.000 364.000 432.000
Sum omløpsmidler 2.407.000 1.789.000 993.000 451.000 352.000
Sum eiendeler 3.382.000 2.646.000 1.493.000 815.000 784.000
Sum opptjent egenkapital 1.736.000 1.122.000 607.000 290.000 107.000
Sum egenkapital 1.756.000 1.142.000 628.000 311.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 649.000 857.000 385.000 251.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 976.000 647.000 481.000 253.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 3.381.000 2.646.000 1.493.000 814.000 785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.982.000 3.711.000 2.106.000 1.523.000 1.232.000
Andre inntekter 0 163.000 12.000 0 24.000
Driftsinntekter 4.982.000 3.874.000 2.118.000 1.523.000 1.256.000
Varekostnad -274.000 -903.000 -161.000 -11.000 -55.000
Lønninger -2.674.000 -1.489.000 -1.014.000 -710.000 -780.000
Avskrivning -185.000 -108.000 -36.000 -48.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.025.000 -682.000 -505.000 -472.000 -425.000
Driftskostnader -4.158.000 -3.182.000 -1.716.000 -1.241.000 -1.348.000
Driftsresultat 824.000 692.000 401.000 281.000 -91.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -37.000 -33.000 -17.000 -16.000 -27.000
Finans -37.000 -33.000 -16.000 -16.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 614.000 515.000 317.000 183.000 -88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 958.000 821.000 444.000 287.000 336.000
Sum varige driftsmidler 958.000 821.000 444.000 287.000 336.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 37.000 57.000 77.000 97.000
Sum anleggsmidler 975.000 857.000 500.000 364.000 432.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 740.000 869.000 800.000 265.000 288.000
Andre fordringer 48.000 39.000 29.000 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.618.000 881.000 164.000 186.000 53.000
Sum omløpsmidler 2.407.000 1.789.000 993.000 451.000 352.000
Sum eiendeler 3.382.000 2.646.000 1.493.000 815.000 784.000
Sum opptjent egenkapital 1.736.000 1.122.000 607.000 290.000 107.000
Sum egenkapital 1.756.000 1.142.000 628.000 311.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 55.000 39.000 26.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 649.000 857.000 385.000 251.000 307.000
Leverandørgjeld 249.000 91.000 109.000 62.000 67.000
Betalbar skatt 169.000 129.000 74.000 38.000 0
Skyldig offentlige avgifter 306.000 284.000 181.000 71.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 251.000 143.000 118.000 82.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 976.000 647.000 481.000 253.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 3.381.000 2.646.000 1.493.000 814.000 785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.431.000 1.142.000 512.000 198.000 1.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.8 2.1 1.8 1
Likviditetsgrad 2 2.5 2.8 2.1 1.8 1
Soliditet 51.9 43.2 4 38.2 16.2
Resultatgrad 16.5 17.9 18.9 18.5 -7.2
Rentedekningsgrad 22.3 2 23.6 17.6 -3.4
Gjeldsgrad 0.9 1.3 1.4 1.6 5.2
Total kapitalrentabilitet 24.4 26.2 26.9 34.5 -11.6
Signatur
13.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex