Bane & El. Sikkerhet AS
Juridisk navn:  Bane & El. Sikkerhet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95784788
Setskogveien 1628 Setskogveien 1628 Fax:
1954 Setskog 1954 Setskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 995704889
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/22/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: B-S Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.51%
Resultat  
  
43.16%
Egenkapital  
  
-16.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.534.000 2.032.000 2.434.000 2.785.000 2.654.000
Resultat: -212.000 -373.000 -262.000 60.000 335.000
Egenkapital: -1.483.000 -1.270.000 -898.000 -636.000 -696.000
Regnskap for  Bane & El. Sikkerhet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.534.000 2.032.000 2.434.000 2.785.000 2.654.000
Driftskostnader -1.632.000 -2.277.000 -2.580.000 -2.652.000 -2.218.000
Driftsresultat -98.000 -245.000 -146.000 133.000 435.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -114.000 -128.000 -116.000 -73.000 -100.000
Finans -114.000 -128.000 -116.000 -73.000 -100.000
Resultat før skatt -212.000 -373.000 -262.000 60.000 335.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -212.000 -373.000 -262.000 60.000 335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 408.000 555.000 281.000 323.000
Sum omløpsmidler 736.000 590.000 536.000 749.000 426.000
Sum eiendeler 986.000 998.000 1.091.000 1.030.000 749.000
Sum opptjent egenkapital -1.584.000 -1.371.000 -999.000 -737.000 -797.000
Sum egenkapital -1.483.000 -1.270.000 -898.000 -636.000 -696.000
Sum langsiktig gjeld 1.096.000 1.228.000 1.403.000 935.000 1.042.000
Sum kortsiktig gjeld 1.372.000 1.041.000 586.000 731.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 985.000 999.000 1.091.000 1.030.000 749.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.469.000 2.032.000 2.434.000 2.785.000 2.600.000
Andre inntekter 65.000 0 0 0 54.000
Driftsinntekter 1.534.000 2.032.000 2.434.000 2.785.000 2.654.000
Varekostnad -110.000 -68.000 -179.000 -845.000 -229.000
Lønninger -1.022.000 -1.643.000 -1.854.000 -1.295.000 -1.382.000
Avskrivning -128.000 -148.000 -128.000 -60.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -372.000 -418.000 -419.000 -452.000 -557.000
Driftskostnader -1.632.000 -2.277.000 -2.580.000 -2.652.000 -2.218.000
Driftsresultat -98.000 -245.000 -146.000 133.000 435.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -114.000 -128.000 -116.000 -73.000 -100.000
Finans -114.000 -128.000 -116.000 -73.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -212.000 -373.000 -262.000 60.000 335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 250.000 408.000 555.000 189.000 248.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 250.000 408.000 555.000 189.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 92.000 75.000
Sum anleggsmidler 250.000 408.000 555.000 281.000 323.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 195.000 272.000 264.000 654.000 299.000
Andre fordringer 499.000 205.000 150.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 114.000 121.000 94.000 127.000
Sum omløpsmidler 736.000 590.000 536.000 749.000 426.000
Sum eiendeler 986.000 998.000 1.091.000 1.030.000 749.000
Sum opptjent egenkapital -1.584.000 -1.371.000 -999.000 -737.000 -797.000
Sum egenkapital -1.483.000 -1.270.000 -898.000 -636.000 -696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 935.000 580.000 112.000 314.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.096.000 1.228.000 1.403.000 935.000 1.042.000
Leverandørgjeld 0 -3.000 76.000 76.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 297.000 343.000 243.000 249.000 192.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 120.000 154.000 92.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 1.372.000 1.041.000 586.000 731.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 985.000 999.000 1.091.000 1.030.000 749.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -636.000 -451.000 -50.000 18.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.9 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.9 1 1.1
Soliditet -150.6 -127.1 -82.3 -61.7 -92.9
Resultatgrad -6.4 -12.1 4.8 16.4
Rentedekningsgrad -0.9 -1.9 -1.3 1.8 4.3
Gjeldsgrad -1.7 -1.8 -2.2 -2.6 -2.1
Total kapitalrentabilitet -9.9 -24.5 -13.4 12.9 58.1
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRET KAN MEDDELE PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex