Bandit Holding As
Juridisk navn:  Bandit Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48179100
Hamarvegen 167 Hamarvegen 167 Fax:
2614 Lillehammer 2614 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 997341414
Aksjekapital: 102.180 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/9/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
1830.77%
Resultat  
  
-95.38%
Egenkapital  
  
2.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 502.000 26.000 8.000 8.000 6.000
Resultat: 431.000 9.329.000 -213.000 -260.000 4.355.000
Egenkapital: 14.903.000 14.532.000 5.175.000 5.454.000 5.656.000
Regnskap for  Bandit Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 502.000 26.000 8.000 8.000 6.000
Driftskostnader -277.000 -228.000 -232.000 -280.000 -186.000
Driftsresultat 225.000 -202.000 -224.000 -272.000 -180.000
Finansinntekter 207.000 9.530.000 11.000 12.000 4.535.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 207.000 9.530.000 11.000 12.000 4.535.000
Resultat før skatt 431.000 9.329.000 -213.000 -260.000 4.355.000
Skattekostnad -61.000 29.000 42.000 58.000 42.000
Årsresultat 370.000 9.358.000 -171.000 -202.000 4.397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 790.000 644.000 625.000 681.000 779.000
Sum omløpsmidler 14.257.000 13.898.000 4.668.000 4.783.000 4.902.000
Sum eiendeler 15.047.000 14.542.000 5.293.000 5.464.000 5.681.000
Sum opptjent egenkapital 14.793.000 14.422.000 5.065.000 5.344.000 5.546.000
Sum egenkapital 14.903.000 14.532.000 5.175.000 5.454.000 5.656.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 144.000 9.000 118.000 11.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 15.047.000 14.541.000 5.293.000 5.465.000 5.680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 377.000 26.000 8.000 8.000 6.000
Andre inntekter 125.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 502.000 26.000 8.000 8.000 6.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -15.000 -14.000 -17.000 -15.000 -12.000
Avskrivning -142.000 -142.000 -137.000 -155.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -72.000 -78.000 -110.000 -45.000
Driftskostnader -277.000 -228.000 -232.000 -280.000 -186.000
Driftsresultat 225.000 -202.000 -224.000 -272.000 -180.000
Finansinntekter 207.000 9.530.000 11.000 12.000 4.535.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 207.000 9.530.000 11.000 12.000 4.535.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -108.000 0 0
Årsresultat 370.000 9.358.000 -171.000 -202.000 4.397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 259.000 320.000 154.000 112.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 251.000 393.000 491.000 646.000
Sum varige driftsmidler 109.000 251.000 393.000 491.000 646.000
Sum finansielle anleggsmidler 422.000 73.000 78.000 78.000 78.000
Sum anleggsmidler 790.000 644.000 625.000 681.000 779.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 171.000 9.000 0 0 0
Andre fordringer 4.000 2.000 110.000 57.000 1.885.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.082.000 13.887.000 4.558.000 4.727.000 3.017.000
Sum omløpsmidler 14.257.000 13.898.000 4.668.000 4.783.000 4.902.000
Sum eiendeler 15.047.000 14.542.000 5.293.000 5.464.000 5.681.000
Sum opptjent egenkapital 14.793.000 14.422.000 5.065.000 5.344.000 5.546.000
Sum egenkapital 14.903.000 14.532.000 5.175.000 5.454.000 5.656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 5.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 2.000 6.000 11.000 22.000
Utbytte 0 -108.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 7.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 144.000 9.000 118.000 11.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 15.047.000 14.541.000 5.293.000 5.465.000 5.680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.113.000 13.889.000 4.550.000 4.772.000 4.878.000
Likviditetsgrad 1 99.0 1544.2 39.6 434.8 204.3
Likviditetsgrad 2 99.0 1544.2 39.6 434.8 204.3
Soliditet 99.0 99.9 97.8 99.8 99.6
Resultatgrad 44.8 -776.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.9 64.1 -4.8 76.7
Signatur
11.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex