Bandak Nct As
Juridisk navn:  Bandak Nct As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91557062
Merdevegen 4B Merdevegen 4B Fax:
3676 Notodden 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 919031808
Aksjekapital: 2.250.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 5/15/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
75.2%
Resultat  
  
103.64%
Egenkapital  
  
-21.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 73.076.000 41.710.000 25.887.000 19.616.000
Resultat: 9.066.000 4.452.000 -2.955.000 -22.000
Egenkapital: 3.884.000 4.973.000 1.511.000 2.971.000
Regnskap for  Bandak Nct As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 73.076.000 41.710.000 25.887.000 19.616.000
Driftskostnader -63.826.000 -37.032.000 -28.650.000 -19.605.000
Driftsresultat 9.251.000 4.678.000 -2.763.000 10.000
Finansinntekter 46.000 39.000 2.000 1.000
Finanskostnader -232.000 -264.000 -194.000 -33.000
Finans -186.000 -225.000 -192.000 -32.000
Resultat før skatt 9.066.000 4.452.000 -2.955.000 -22.000
Skattekostnad -1.994.000 -325.000 -5.000 5.000
Årsresultat 7.071.000 4.128.000 -2.960.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.085.000 7.104.000 4.010.000 3.279.000
Sum omløpsmidler 17.216.000 13.548.000 7.193.000 7.288.000
Sum eiendeler 29.301.000 20.652.000 11.203.000 10.567.000
Sum opptjent egenkapital 561.000 486.000 -2.977.000 0
Sum egenkapital 3.884.000 4.973.000 1.511.000 2.971.000
Sum langsiktig gjeld 4.345.000 4.606.000 3.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 21.072.000 11.073.000 6.192.000 7.596.000
Sum gjeld og egenkapital 29.301.000 20.652.000 11.202.000 10.567.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.903.000 40.396.000 25.106.000 19.616.000
Andre inntekter 173.000 1.313.000 781.000 0
Driftsinntekter 73.076.000 41.710.000 25.887.000 19.616.000
Varekostnad -8.746.000 -4.810.000 -2.282.000 -1.687.000
Lønninger -31.372.000 -22.529.000 -17.637.000 -11.676.000
Avskrivning -1.206.000 -746.000 -500.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.502.000 -8.947.000 -8.498.000 -6.026.000
Driftskostnader -63.826.000 -37.032.000 -28.650.000 -19.605.000
Driftsresultat 9.251.000 4.678.000 -2.763.000 10.000
Finansinntekter 46.000 39.000 2.000 1.000
Finanskostnader -232.000 -264.000 -194.000 -33.000
Finans -186.000 -225.000 -192.000 -32.000
Konsernbidrag -6.510.000 -665.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.071.000 4.128.000 -2.960.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 12.003.000 5.998.000 3.972.000 3.274.000
Driftsløsøre 81.000 106.000 38.000 0
Sum varige driftsmidler 12.085.000 6.104.000 4.010.000 3.274.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 0 0
Sum anleggsmidler 12.085.000 7.104.000 4.010.000 3.279.000
Varebeholdning 1.919.000 2.117.000 1.346.000 790.000
Kundefordringer 13.375.000 10.065.000 4.512.000 5.574.000
Andre fordringer 343.000 463.000 803.000 299.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.580.000 903.000 532.000 625.000
Sum omløpsmidler 17.216.000 13.548.000 7.193.000 7.288.000
Sum eiendeler 29.301.000 20.652.000 11.203.000 10.567.000
Sum opptjent egenkapital 561.000 486.000 -2.977.000 0
Sum egenkapital 3.884.000 4.973.000 1.511.000 2.971.000
Sum avsetninger til forpliktelser 295.000 137.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 214.000 651.000 923.000 612.000
Sum langsiktig gjeld 4.345.000 4.606.000 3.500.000 0
Leverandørgjeld 4.452.000 4.250.000 1.850.000 3.719.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.177.000 2.570.000 1.675.000 1.726.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.228.000 3.602.000 1.744.000 1.539.000
Sum kortsiktig gjeld 21.072.000 11.073.000 6.192.000 7.596.000
Sum gjeld og egenkapital 29.301.000 20.652.000 11.202.000 10.567.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.856.000 2.475.000 1.001.000 -308.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0.7 1 0.9 0.9
Soliditet 13.3 24.1 13.5 28.1
Resultatgrad 12.7 11.2 -10.7 0.1
Rentedekningsgrad 39.9 17.7 -14.2 0.3
Gjeldsgrad 6.5 3.2 6.4 2.6
Total kapitalrentabilitet 31.7 22.8 -24.6 0.1
Signatur
17.04.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex