Bandak As
Juridisk navn:  Bandak As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35101111
Hantovegen 328 Hantovegen 328 Fax: 35946601
3825 Lunde 3825 Lunde
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nome
Org.nr: 916242220
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 81
Etableringsdato: 3/29/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.12%
Resultat  
  
-23.51%
Egenkapital  
  
30.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 184.153.000 157.234.000 114.943.000 104.126.000 100.049.000
Resultat: 19.010.000 24.854.000 -7.362.000 -1.463.000 -18.744.000
Egenkapital: 60.655.000 46.317.000 14.368.000 21.730.000 23.192.000
Regnskap for  Bandak As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 184.153.000 157.234.000 114.943.000 104.126.000 100.049.000
Driftskostnader -163.454.000 -129.846.000 -120.598.000 -104.163.000 -117.356.000
Driftsresultat 20.700.000 27.389.000 -5.654.000 -36.000 -17.307.000
Finansinntekter 382.000 238.000 98.000 84.000 166.000
Finanskostnader -2.072.000 -2.773.000 -1.806.000 -1.511.000 -1.603.000
Finans -1.690.000 -2.535.000 -1.708.000 -1.427.000 -1.437.000
Resultat før skatt 19.010.000 24.854.000 -7.362.000 -1.463.000 -18.744.000
Skattekostnad -4.182.000 6.431.000 0 0 0
Årsresultat 14.828.000 31.284.000 -7.362.000 -1.463.000 -18.744.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.906.000 38.441.000 17.552.000 21.209.000 26.605.000
Sum omløpsmidler 94.872.000 92.379.000 64.739.000 57.670.000 46.902.000
Sum eiendeler 127.778.000 130.820.000 82.291.000 78.879.000 73.507.000
Sum opptjent egenkapital 1.665.000 25.652.000 -5.632.000 0 0
Sum egenkapital 60.655.000 46.317.000 14.368.000 21.730.000 23.192.000
Sum langsiktig gjeld 22.531.000 30.304.000 27.402.000 30.923.000 32.859.000
Sum kortsiktig gjeld 44.592.000 54.199.000 38.426.000 28.847.000 20.077.000
Sum gjeld og egenkapital 127.778.000 130.820.000 80.196.000 81.500.000 76.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 172.763.000 155.915.000 113.673.000 101.354.000 99.005.000
Andre inntekter 11.391.000 1.318.000 1.271.000 2.772.000 1.044.000
Driftsinntekter 184.153.000 157.234.000 114.943.000 104.126.000 100.049.000
Varekostnad -64.123.000 -56.023.000 -39.118.000 -31.441.000 -34.237.000
Lønninger -62.743.000 -59.434.000 -51.213.000 -43.513.000 -46.374.000
Avskrivning -4.814.000 -5.930.000 -6.470.000 -7.104.000 -7.559.000
Nedskrivning 18.647.000 0 0 0
Andre driftskostnader -31.774.000 -27.106.000 -23.797.000 -22.105.000 -29.186.000
Driftskostnader -163.454.000 -129.846.000 -120.598.000 -104.163.000 -117.356.000
Driftsresultat 20.700.000 27.389.000 -5.654.000 -36.000 -17.307.000
Finansinntekter 382.000 238.000 98.000 84.000 166.000
Finanskostnader -2.072.000 -2.773.000 -1.806.000 -1.511.000 -1.603.000
Finans -1.690.000 -2.535.000 -1.708.000 -1.427.000 -1.437.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 14.828.000 31.284.000 -7.362.000 -1.463.000 -18.744.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.158.000 7.488.000 1.556.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 27.216.000 26.415.000 11.124.000 16.082.000 20.624.000
Driftsløsøre 4.531.000 4.538.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 31.748.000 30.953.000 11.124.000 16.082.000 20.624.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 4.872.000 5.127.000 5.981.000
Sum anleggsmidler 32.906.000 38.441.000 17.552.000 21.209.000 26.605.000
Varebeholdning 40.357.000 45.260.000 32.605.000 28.428.000 22.140.000
Kundefordringer 42.763.000 43.050.000 28.941.000 43.896.000 33.485.000
Andre fordringer 9.721.000 2.109.000 1.214.000 5.586.000 4.212.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.030.000 1.960.000 1.978.000 1.708.000 3.808.000
Sum omløpsmidler 94.872.000 92.379.000 64.739.000 57.670.000 46.902.000
Sum eiendeler 127.778.000 130.820.000 82.291.000 78.879.000 73.507.000
Sum opptjent egenkapital 1.665.000 25.652.000 -5.632.000 0 0
Sum egenkapital 60.655.000 46.317.000 14.368.000 21.730.000 23.192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.261.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.853.000 15.216.000 8.920.000 3.494.000 0
Sum langsiktig gjeld 22.531.000 30.304.000 27.402.000 30.923.000 32.859.000
Leverandørgjeld 18.510.000 23.149.000 15.221.000 15.023.000 8.661.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.736.000 4.617.000 4.219.000 3.840.000 3.428.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.492.000 11.216.000 10.066.000 12.981.000 15.975.000
Sum kortsiktig gjeld 44.592.000 54.199.000 38.426.000 28.847.000 20.077.000
Sum gjeld og egenkapital 127.778.000 130.820.000 80.196.000 81.500.000 76.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.280.000 38.180.000 26.313.000 28.823.000 26.825.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 1.7 2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.8 1 1.2
Soliditet 47.5 35.4 17.9 26.7 30.5
Resultatgrad 11.2 17.4 -4.9 -17.3
Rentedekningsgrad 10.0 9.9 -3.1 -10.8
Gjeldsgrad 1.1 1.8 4.6 2.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 16.5 21.1 -6.9 0.1 -22.5
Signatur
29.03.2017
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
29.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex