Bandagisten As
Juridisk navn:  Bandagisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38027123
Postboks 4043 Vige havnevei 56 Fax: 38027149
4689 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 917199388
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/1964
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-28.57%
Egenkapital  
  
11.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -7.000 -6.000 -4.000 -4.000
Egenkapital: 299.000 267.000 273.000 277.000 281.000
Regnskap for  Bandagisten As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -7.000 -6.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -9.000 -7.000 -6.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -7.000 -6.000 -4.000 -4.000
Skattekostnad 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Årsresultat -7.000 -5.000 -5.000 -3.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 248.000 260.000 258.000 257.000 257.000
Sum omløpsmidler 51.000 7.000 14.000 20.000 24.000
Sum eiendeler 299.000 267.000 272.000 277.000 281.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -25.000 -20.000 -15.000 -12.000
Sum egenkapital 299.000 267.000 273.000 277.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 299.000 268.000 273.000 278.000 281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -7.000 -6.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -9.000 -7.000 -6.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat -9.000 -7.000 -6.000 -4.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -5.000 -5.000 -3.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000 7.000 6.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 248.000 251.000 251.000 251.000 251.000
Sum anleggsmidler 248.000 260.000 258.000 257.000 257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 7.000 14.000 20.000 24.000
Sum omløpsmidler 51.000 7.000 14.000 20.000 24.000
Sum eiendeler 299.000 267.000 272.000 277.000 281.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -25.000 -20.000 -15.000 -12.000
Sum egenkapital 299.000 267.000 273.000 277.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 299.000 268.000 273.000 278.000 281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 7.000 14.000 20.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -2.6 -2.2 -1.4 -1.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex