Bandabutikken As
Juridisk navn:  Bandabutikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56369511
Kvassnesvegen 3 Kvassnesvegen 3 Fax:
5914 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 996384977
Aksjekapital: 871.691 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/5/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.09%
Resultat  
  
158.22%
Egenkapital  
  
85.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.234.000 3.679.000 3.854.000 3.794.000 3.404.000
Resultat: 131.000 -225.000 -160.000 -51.000 80.000
Egenkapital: -101.000 -711.000 -485.000 -325.000 -274.000
Regnskap for  Bandabutikken As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.234.000 3.679.000 3.854.000 3.794.000 3.404.000
Driftskostnader -4.050.000 -3.842.000 -3.970.000 -3.806.000 -3.337.000
Driftsresultat 185.000 -162.000 -117.000 -13.000 67.000
Finansinntekter 0 0 4.000 60.000
Finanskostnader -54.000 -63.000 -43.000 -42.000 -46.000
Finans -54.000 -63.000 -43.000 -38.000 14.000
Resultat før skatt 131.000 -225.000 -160.000 -51.000 80.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 -225.000 -160.000 -51.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 66.000 66.000 66.000 73.000
Sum omløpsmidler 992.000 983.000 678.000 818.000 839.000
Sum eiendeler 1.165.000 1.049.000 744.000 884.000 912.000
Sum opptjent egenkapital -973.000 -1.104.000 -879.000 -719.000 -668.000
Sum egenkapital -101.000 -711.000 -485.000 -325.000 -274.000
Sum langsiktig gjeld 205.000 220.000 340.000 460.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 1.061.000 1.540.000 890.000 750.000 938.000
Sum gjeld og egenkapital 1.165.000 1.050.000 745.000 885.000 912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.234.000 3.676.000 3.848.000 3.794.000 3.404.000
Andre inntekter 3.000 5.000 1.000 0
Driftsinntekter 4.234.000 3.679.000 3.854.000 3.794.000 3.404.000
Varekostnad -3.018.000 -2.588.000 -2.659.000 -2.526.000 -2.248.000
Lønninger -592.000 -598.000 -751.000 -833.000 -606.000
Avskrivning -8.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -432.000 -656.000 -560.000 -447.000 -483.000
Driftskostnader -4.050.000 -3.842.000 -3.970.000 -3.806.000 -3.337.000
Driftsresultat 185.000 -162.000 -117.000 -13.000 67.000
Finansinntekter 0 0 4.000 60.000
Finanskostnader -54.000 -63.000 -43.000 -42.000 -46.000
Finans -54.000 -63.000 -43.000 -38.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 -225.000 -160.000 -51.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 106.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 106.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 66.000 66.000 66.000 66.000 73.000
Sum anleggsmidler 173.000 66.000 66.000 66.000 73.000
Varebeholdning 943.000 886.000 737.000 783.000 839.000
Kundefordringer 20.000 63.000 34.000 82.000 31.000
Andre fordringer 14.000 8.000 1.000 20.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 26.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 992.000 983.000 678.000 818.000 839.000
Sum eiendeler 1.165.000 1.049.000 744.000 884.000 912.000
Sum opptjent egenkapital -973.000 -1.104.000 -879.000 -719.000 -668.000
Sum egenkapital -101.000 -711.000 -485.000 -325.000 -274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 101.000 102.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 205.000 220.000 340.000 460.000 248.000
Leverandørgjeld 471.000 518.000 333.000 363.000 708.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 40.000 146.000 80.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 412.000 881.000 412.000 307.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 1.061.000 1.540.000 890.000 750.000 938.000
Sum gjeld og egenkapital 1.165.000 1.050.000 745.000 885.000 912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 -557.000 -212.000 68.000 -99.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.8 1 0
Likviditetsgrad 2 0.1 -0.1 0 0
Soliditet -8.7 -67.8 -65.1 -36.7
Resultatgrad 4.4 -4.4 -0.3 2
Rentedekningsgrad 3.4 -2.6 -2.7 -0.3 1.5
Gjeldsgrad -12.5 -2.5 -2.5 -3.7 -4.3
Total kapitalrentabilitet 15.9 -15.4 -15.7 13.9
Signatur
10.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex