Banda Sykepleieservice As
Juridisk navn:  Banda Sykepleieservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69301310
Borggata 6 Borggata 6 Fax:
1608 Fredrikstad 1608 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 923941916
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/18/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Buskerud Regnskapsdata AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5566.67%
Egenkapital  
  
1075%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 7.278.000 0
Resultat: 328.000 -6.000
Egenkapital: 282.000 24.000
Regnskap for  Banda Sykepleieservice As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 7.278.000 0
Driftskostnader -6.948.000 -6.000
Driftsresultat 330.000 -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 328.000 -6.000
Skattekostnad -70.000 0
Årsresultat 258.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 0
Sum omløpsmidler 1.896.000 30.000
Sum eiendeler 1.970.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 -6.000
Sum egenkapital 282.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.688.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.970.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.278.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 7.278.000 0
Varekostnad -5.035.000 0
Lønninger -1.280.000 0
Avskrivning -18.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -615.000 -6.000
Driftskostnader -6.948.000 -6.000
Driftsresultat 330.000 -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 258.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 50.000 0
Sum varige driftsmidler 50.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 0
Sum anleggsmidler 74.000 0
Varebeholdning 399.000 0
Kundefordringer 72.000 0
Andre fordringer 18.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.402.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.896.000 30.000
Sum eiendeler 1.970.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 -6.000
Sum egenkapital 282.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 697.000 0
Betalbar skatt 70.000 0
Skyldig offentlige avgifter 482.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 438.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.688.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.970.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 208.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.1 5
Likviditetsgrad 2 0.9 5
Soliditet 14.3 8
Resultatgrad 4.5
Rentedekningsgrad 165.0
Gjeldsgrad 6.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 16.8
Signatur
12.07.2021
SIGNATUR
JØLBERG SOLVOLL KJERSTI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex