Bama Industri AS
Juridisk navn:  Bama Industri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32242222
c/o Bama Gruppen AS Postboks 263 Alnabru Terminalen 18 Fax: 32242200
0614 Oslo 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 976565967
Aksjekapital: 16.988.830 NOK
Antall ansatte: 314
Etableringsdato: 6/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.36%
Resultat  
  
6.18%
Egenkapital  
  
11.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.093.536.000 1.009.158.000 895.828.000 874.113.000 788.185.000
Resultat: 78.359.000 73.801.000 56.294.000 81.359.000 75.223.000
Egenkapital: 235.432.000 211.624.000 211.606.000 212.419.000 212.331.000
Regnskap for  Bama Industri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.093.536.000 1.009.158.000 895.828.000 874.113.000 788.185.000
Driftskostnader -1.029.606.000 -948.116.000 -844.488.000 -794.808.000 -713.573.000
Driftsresultat 63.929.000 61.044.000 51.341.000 79.305.000 74.612.000
Finansinntekter 14.809.000 13.242.000 5.443.000 2.177.000 3.534.000
Finanskostnader -380.000 -484.000 -491.000 -124.000 -2.923.000
Finans 14.429.000 12.758.000 4.952.000 2.053.000 611.000
Resultat før skatt 78.359.000 73.801.000 56.294.000 81.359.000 75.223.000
Skattekostnad -14.650.000 -14.482.000 -12.426.000 -20.071.000 -20.620.000
Årsresultat 63.709.000 59.319.000 43.868.000 61.288.000 54.603.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 239.702.000 216.179.000 216.280.000 220.500.000 219.079.000
Sum omløpsmidler 289.183.000 295.037.000 260.689.000 247.047.000 233.487.000
Sum eiendeler 528.885.000 511.216.000 476.969.000 467.547.000 452.566.000
Sum opptjent egenkapital 168.019.000 144.212.000 144.193.000 145.006.000 144.919.000
Sum egenkapital 235.432.000 211.624.000 211.606.000 212.419.000 212.331.000
Sum langsiktig gjeld 0 281.000 929.000 1.148.000 1.594.000
Sum kortsiktig gjeld 293.452.000 299.310.000 264.434.000 253.979.000 238.640.000
Sum gjeld og egenkapital 528.884.000 511.216.000 476.969.000 467.546.000 452.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.093.407.000 1.008.015.000 895.425.000 873.806.000 788.079.000
Andre inntekter 129.000 1.143.000 403.000 307.000 105.000
Driftsinntekter 1.093.536.000 1.009.158.000 895.828.000 874.113.000 788.185.000
Varekostnad -627.718.000 -597.271.000 -519.174.000 -503.396.000 -463.667.000
Lønninger -272.812.000 -259.061.000 -218.291.000 -193.501.000 -175.186.000
Avskrivning -29.364.000 -28.865.000 -29.587.000 -26.278.000 -20.921.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.712.000 -73.188.000 -81.434.000 -73.845.000 -60.973.000
Driftskostnader -1.029.606.000 -948.116.000 -844.488.000 -794.808.000 -713.573.000
Driftsresultat 63.929.000 61.044.000 51.341.000 79.305.000 74.612.000
Finansinntekter 14.809.000 13.242.000 5.443.000 2.177.000 3.534.000
Finanskostnader -380.000 -484.000 -491.000 -124.000 -2.923.000
Finans 14.429.000 12.758.000 4.952.000 2.053.000 611.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -40.000.000 -59.300.000 -43.800.000 -61.200.000 -54.600.000
Årsresultat 63.709.000 59.319.000 43.868.000 61.288.000 54.603.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 198.000 0 0 0 504.000
Fast eiendom 51.218.000 55.442.000 59.161.000 65.489.000 54.279.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.286.000 128.737.000 125.119.000 118.501.000 127.786.000
Sum varige driftsmidler 207.503.000 184.179.000 184.280.000 183.990.000 182.065.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000.000 32.000.000 32.000.000 36.510.000 36.510.000
Sum anleggsmidler 239.702.000 216.179.000 216.280.000 220.500.000 219.079.000
Varebeholdning 36.226.000 38.637.000 29.579.000 24.430.000 22.079.000
Kundefordringer 75.394.000 75.370.000 74.736.000 70.673.000 62.547.000
Andre fordringer 21.201.000 19.217.000 5.098.000 4.125.000 2.203.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 156.361.000 161.813.000 151.277.000 147.819.000 146.658.000
Sum omløpsmidler 289.183.000 295.037.000 260.689.000 247.047.000 233.487.000
Sum eiendeler 528.885.000 511.216.000 476.969.000 467.547.000 452.566.000
Sum opptjent egenkapital 168.019.000 144.212.000 144.193.000 145.006.000 144.919.000
Sum egenkapital 235.432.000 211.624.000 211.606.000 212.419.000 212.331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 281.000 929.000 1.148.000 1.594.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 281.000 929.000 1.148.000 1.594.000
Leverandørgjeld 165.566.000 153.988.000 69.210.000 70.043.000 54.434.000
Betalbar skatt 15.129.000 14.701.000 12.034.000 18.419.000 19.644.000
Skyldig offentlige avgifter 12.286.000 11.845.000 17.891.000 11.193.000 12.799.000
Utbytte -40.000.000 -59.300.000 -43.800.000 -61.200.000 -54.600.000
Annen kortsiktig gjeld 60.470.000 59.476.000 121.500.000 93.124.000 97.163.000
Sum kortsiktig gjeld 293.452.000 299.310.000 264.434.000 253.979.000 238.640.000
Sum gjeld og egenkapital 528.884.000 511.216.000 476.969.000 467.546.000 452.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.269.000 -4.273.000 -3.745.000 -6.932.000 -5.153.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 44.5 41.4 44.4 45.4 46.9
Resultatgrad 5.8 6 5.7 9.1 9.5
Rentedekningsgrad 168.2 126.1 104.6 639.6 26.7
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.3 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 14.9 14.5 11.9 17.4 17.3
Signatur
25.08.2017
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex