Balestrand Fruktlager Sa
Juridisk navn:  Balestrand Fruktlager Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57691312
Fax: 57691603
6899 Balestrand 6899 Balestrand
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 910409557
Aksjekapital: 133.000 NOK
Etableringsdato: 7/20/1957
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Økonomi Sogn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.71%
Resultat  
  
-86.63%
Egenkapital  
  
4.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 674.000 700.000 1.088.000 986.000 979.000
Resultat: 23.000 172.000 97.000 74.000 52.000
Egenkapital: 419.000 401.000 265.000 191.000 137.000
Regnskap for  Balestrand Fruktlager Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 674.000 700.000 1.088.000 986.000 979.000
Driftskostnader -685.000 -512.000 -995.000 -917.000 -931.000
Driftsresultat -11.000 189.000 93.000 69.000 47.000
Finansinntekter 34.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 -22.000 0 0 0
Finans 34.000 -17.000 5.000 5.000 5.000
Resultat før skatt 23.000 172.000 97.000 74.000 52.000
Skattekostnad -6.000 -35.000 -23.000 -21.000 -12.000
Årsresultat 17.000 137.000 74.000 53.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.160.000 1.208.000 1.257.000
Sum omløpsmidler 577.000 736.000 796.000 136.000 177.000
Sum eiendeler 577.000 736.000 1.956.000 1.344.000 1.434.000
Sum opptjent egenkapital 277.000 260.000 124.000 49.000 -4.000
Sum egenkapital 419.000 401.000 265.000 191.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 94.000 99.000 163.000 168.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 235.000 1.529.000 985.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 735.000 1.957.000 1.343.000 1.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 910.000 195.000 213.000 662.000 657.000
Andre inntekter -236.000 505.000 874.000 325.000 321.000
Driftsinntekter 674.000 700.000 1.088.000 986.000 979.000
Varekostnad -586.000 -144.000 -405.000 -435.000 -460.000
Lønninger -51.000 -130.000 -145.000 -160.000 -86.000
Avskrivning 0 0 -47.000 -49.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -238.000 -398.000 -273.000 -308.000
Driftskostnader -685.000 -512.000 -995.000 -917.000 -931.000
Driftsresultat -11.000 189.000 93.000 69.000 47.000
Finansinntekter 34.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 -22.000 0 0 0
Finans 34.000 -17.000 5.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 137.000 74.000 53.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.135.000 1.183.000 1.232.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 1.135.000 1.183.000 1.232.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.160.000 1.208.000 1.257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -30.000 206.000 550.000 19.000 26.000
Andre fordringer 0 0 96.000 95.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 607.000 530.000 150.000 22.000 57.000
Sum omløpsmidler 577.000 736.000 796.000 136.000 177.000
Sum eiendeler 577.000 736.000 1.956.000 1.344.000 1.434.000
Sum opptjent egenkapital 277.000 260.000 124.000 49.000 -4.000
Sum egenkapital 419.000 401.000 265.000 191.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 94.000 99.000 64.000 69.000 74.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 94.000 99.000 163.000 168.000 173.000
Leverandørgjeld 13.000 2.000 38.000 14.000 29.000
Betalbar skatt 11.000 0 28.000 26.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 18.000 58.000 32.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 215.000 1.405.000 913.000 1.020.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 235.000 1.529.000 985.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 735.000 1.957.000 1.343.000 1.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 513.000 501.000 -733.000 -849.000 -947.000
Likviditetsgrad 1 9 3.1 0.5 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 9 3.1 0.5 0.1 0.2
Soliditet 72.6 54.6 13.5 14.2 9.6
Resultatgrad -1.6 2 8.5 7 4.8
Rentedekningsgrad 8.6
Gjeldsgrad 0.4 0.8 6.4 6 9.5
Total kapitalrentabilitet 4 26.4 5 5.5 3.6
Signatur
22.05.2020
STYRELEIAR OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex