Baldishol Planteskole AS
Juridisk navn:  Baldishol Planteskole AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62352100
Baldisholvegen 108 Baldisholvegen 108 Fax: 62352732
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 970886567
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 3/15/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.3%
Resultat  
  
109.58%
Egenkapital  
  
55.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 36.795.000 29.366.000 22.213.000 19.594.000 18.393.000
Resultat: 5.883.000 2.807.000 1.465.000 454.000 294.000
Egenkapital: 5.868.000 3.780.000 2.591.000 2.061.000 2.004.000
Regnskap for  Baldishol Planteskole AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 36.795.000 29.366.000 22.213.000 19.594.000 18.393.000
Driftskostnader -30.784.000 -26.385.000 -20.585.000 -18.933.000 -17.871.000
Driftsresultat 6.011.000 2.982.000 1.629.000 661.000 523.000
Finansinntekter 56.000 59.000 24.000 16.000 13.000
Finanskostnader -184.000 -233.000 -187.000 -224.000 -243.000
Finans -128.000 -174.000 -163.000 -208.000 -230.000
Resultat før skatt 5.883.000 2.807.000 1.465.000 454.000 294.000
Skattekostnad -1.294.000 -618.000 -336.000 -96.000 -64.000
Årsresultat 4.588.000 2.189.000 1.129.000 357.000 230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.875.000 1.510.000 1.508.000 1.547.000 1.007.000
Sum omløpsmidler 15.780.000 13.387.000 10.561.000 8.334.000 7.329.000
Sum eiendeler 20.655.000 14.897.000 12.069.000 9.881.000 8.336.000
Sum opptjent egenkapital 5.268.000 3.180.000 1.991.000 1.461.000 1.404.000
Sum egenkapital 5.868.000 3.780.000 2.591.000 2.061.000 2.004.000
Sum langsiktig gjeld 244.000 393.000 577.000 783.000 393.000
Sum kortsiktig gjeld 14.543.000 10.724.000 8.902.000 7.036.000 5.939.000
Sum gjeld og egenkapital 20.655.000 14.897.000 12.070.000 9.880.000 8.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.554.000 29.146.000 22.043.000 19.422.000 18.221.000
Andre inntekter 241.000 221.000 169.000 172.000 172.000
Driftsinntekter 36.795.000 29.366.000 22.213.000 19.594.000 18.393.000
Varekostnad -17.274.000 -14.135.000 -11.143.000 -10.125.000 -9.377.000
Lønninger -8.542.000 -7.075.000 -5.732.000 -5.829.000 -5.611.000
Avskrivning -327.000 -324.000 -263.000 -209.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.251.000 -4.251.000 -3.047.000 -2.770.000 -2.537.000
Driftskostnader -30.784.000 -26.385.000 -20.585.000 -18.933.000 -17.871.000
Driftsresultat 6.011.000 2.982.000 1.629.000 661.000 523.000
Finansinntekter 56.000 59.000 24.000 16.000 13.000
Finanskostnader -184.000 -233.000 -187.000 -224.000 -243.000
Finans -128.000 -174.000 -163.000 -208.000 -230.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -1.000.000 -600.000 -300.000 -70.000
Årsresultat 4.588.000 2.189.000 1.129.000 357.000 230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.229.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 34.000 39.000 44.000 49.000 0
Driftsløsøre 1.603.000 1.471.000 1.362.000 1.395.000 904.000
Sum varige driftsmidler 4.866.000 1.510.000 1.406.000 1.444.000 904.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 0 103.000 103.000 103.000
Sum anleggsmidler 4.875.000 1.510.000 1.508.000 1.547.000 1.007.000
Varebeholdning 5.882.000 6.856.000 7.995.000 7.837.000 6.929.000
Kundefordringer 881.000 513.000 336.000 298.000 232.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.018.000 6.017.000 2.231.000 199.000 167.000
Sum omløpsmidler 15.780.000 13.387.000 10.561.000 8.334.000 7.329.000
Sum eiendeler 20.655.000 14.897.000 12.069.000 9.881.000 8.336.000
Sum opptjent egenkapital 5.268.000 3.180.000 1.991.000 1.461.000 1.404.000
Sum egenkapital 5.868.000 3.780.000 2.591.000 2.061.000 2.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 33.000 25.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 153.000 208.000 134.000 24.000 1.846.000
Sum langsiktig gjeld 244.000 393.000 577.000 783.000 393.000
Leverandørgjeld 1.054.000 1.724.000 2.163.000 1.283.000 481.000
Betalbar skatt 1.301.000 610.000 327.000 80.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 7.730.000 5.810.000 4.300.000 3.728.000 1.918.000
Utbytte -2.500.000 -1.000.000 -600.000 -300.000 -70.000
Annen kortsiktig gjeld 1.805.000 1.373.000 1.379.000 1.621.000 1.560.000
Sum kortsiktig gjeld 14.543.000 10.724.000 8.902.000 7.036.000 5.939.000
Sum gjeld og egenkapital 20.655.000 14.897.000 12.070.000 9.880.000 8.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.237.000 2.663.000 1.659.000 1.298.000 1.390.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.3 0.1 0.1
Soliditet 28.4 25.4 21.5 20.9 2
Resultatgrad 16.3 10.2 7.3 3.4 2.8
Rentedekningsgrad 32.7 12.8 8.7 3 2.2
Gjeldsgrad 2.5 2.9 3.7 3.8 3.2
Total kapitalrentabilitet 29.4 20.4 13.7 6.9 6.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex