Bakkan-wahl As
Juridisk navn:  Bakkan-wahl As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Valsnesveien 33 Valsnesveien 33 Fax:
7165 Oksvoll 7165 Oksvoll
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 917424950
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.06%
Resultat  
  
-244.82%
Egenkapital  
  
-39.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 903.000 3.016.000 2.843.000 2.361.000 3.114.000
Resultat: -824.000 569.000 528.000 548.000 603.000
Egenkapital: 1.202.000 1.998.000 1.556.000 1.165.000 748.000
Regnskap for  Bakkan-wahl As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 903.000 3.016.000 2.843.000 2.361.000 3.114.000
Driftskostnader -1.714.000 -2.405.000 -2.273.000 -1.799.000 -2.458.000
Driftsresultat -811.000 611.000 569.000 562.000 656.000
Finansinntekter 7.000 5.000 4.000 6.000 4.000
Finanskostnader -20.000 -46.000 -46.000 -20.000 -58.000
Finans -13.000 -41.000 -42.000 -14.000 -54.000
Resultat før skatt -824.000 569.000 528.000 548.000 603.000
Skattekostnad 29.000 -127.000 -137.000 -131.000 -149.000
Årsresultat -794.000 442.000 392.000 417.000 453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.223.000 3.459.000 3.476.000 3.355.000 3.312.000
Sum omløpsmidler 403.000 1.195.000 673.000 555.000 429.000
Sum eiendeler 3.626.000 4.654.000 4.149.000 3.910.000 3.741.000
Sum opptjent egenkapital 908.000 1.704.000 1.262.000 870.000 453.000
Sum egenkapital 1.202.000 1.998.000 1.556.000 1.165.000 748.000
Sum langsiktig gjeld 719.000 879.000 1.086.000 1.198.000 1.511.000
Sum kortsiktig gjeld 1.704.000 1.777.000 1.507.000 1.548.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 3.625.000 4.654.000 4.149.000 3.910.000 3.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 708.000 2.347.000 2.082.000 1.702.000 2.528.000
Andre inntekter 195.000 669.000 761.000 659.000 586.000
Driftsinntekter 903.000 3.016.000 2.843.000 2.361.000 3.114.000
Varekostnad -142.000 -567.000 -420.000 -443.000 -632.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -459.000 -389.000 -330.000 -274.000 -145.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.113.000 -1.449.000 -1.523.000 -1.082.000 -1.681.000
Driftskostnader -1.714.000 -2.405.000 -2.273.000 -1.799.000 -2.458.000
Driftsresultat -811.000 611.000 569.000 562.000 656.000
Finansinntekter 7.000 5.000 4.000 6.000 4.000
Finanskostnader -20.000 -46.000 -46.000 -20.000 -58.000
Finans -13.000 -41.000 -42.000 -14.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -794.000 442.000 392.000 417.000 453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.973.000 2.125.000 2.276.000 2.313.000 2.443.000
Maskiner anlegg 5.000 18.000 28.000 39.000 28.000
Driftsløsøre 1.217.000 1.289.000 1.144.000 233.000 277.000
Sum varige driftsmidler 3.195.000 3.432.000 3.448.000 3.330.000 3.287.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 3.223.000 3.459.000 3.476.000 3.355.000 3.312.000
Varebeholdning 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Kundefordringer 178.000 472.000 234.000 52.000 220.000
Andre fordringer 64.000 8.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 216.000 650.000 422.000 494.000 198.000
Sum omløpsmidler 403.000 1.195.000 673.000 555.000 429.000
Sum eiendeler 3.626.000 4.654.000 4.149.000 3.910.000 3.741.000
Sum opptjent egenkapital 908.000 1.704.000 1.262.000 870.000 453.000
Sum egenkapital 1.202.000 1.998.000 1.556.000 1.165.000 748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 40.000 38.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 719.000 879.000 1.086.000 1.198.000 1.511.000
Leverandørgjeld 134.000 393.000 169.000 -115.000 2.000
Betalbar skatt 137.000 135.000 119.000 123.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 19.000 29.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.533.000 1.246.000 1.183.000 1.515.000 1.312.000
Sum kortsiktig gjeld 1.704.000 1.777.000 1.507.000 1.548.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 3.625.000 4.654.000 4.149.000 3.910.000 3.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.301.000 -582.000 -834.000 -993.000 -1.053.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 0.4 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.4 0.4 0.3
Soliditet 33.2 42.9 37.5 29.8 2
Resultatgrad -89.8 20.3 2 23.8 21.1
Rentedekningsgrad -40.6 13.3 12.4 28.1 11.3
Gjeldsgrad 2.0 1.3 1.7 2.4 4
Total kapitalrentabilitet -22.2 13.2 13.8 14.5 17.6
Signatur
27.01.2021
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
27.01.2021
Styrets leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex