Bø Camping As
Juridisk navn:  Bø Camping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35952012
Lifjellvegen 51 Lifjellvegen 51 Fax: 35953464
3804 Bø I Telemark 3804 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 838623522
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 3/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.39%
Resultat  
  
48.79%
Egenkapital  
  
1.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.010.000 13.458.000 11.690.000 12.577.000 10.904.000
Resultat: 4.681.000 3.146.000 1.187.000 1.939.000 683.000
Egenkapital: 8.713.000 8.576.000 6.164.000 5.268.000 4.301.000
Regnskap for  Bø Camping As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.010.000 13.458.000 11.690.000 12.577.000 10.904.000
Driftskostnader -12.236.000 -10.225.000 -10.388.000 -10.492.000 -10.108.000
Driftsresultat 4.774.000 3.234.000 1.301.000 2.085.000 797.000
Finansinntekter 1.000 5.000 11.000 1.000 3.000
Finanskostnader -94.000 -93.000 -125.000 -147.000 -117.000
Finans -93.000 -88.000 -114.000 -146.000 -114.000
Resultat før skatt 4.681.000 3.146.000 1.187.000 1.939.000 683.000
Skattekostnad -1.044.000 -734.000 -292.000 -471.000 -192.000
Årsresultat 3.637.000 2.412.000 895.000 1.467.000 491.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.047.000 9.240.000 9.694.000 10.079.000 8.613.000
Sum omløpsmidler 8.805.000 6.301.000 3.112.000 1.913.000 1.943.000
Sum eiendeler 18.852.000 15.541.000 12.806.000 11.992.000 10.556.000
Sum opptjent egenkapital 7.713.000 7.576.000 5.164.000 4.268.000 3.301.000
Sum egenkapital 8.713.000 8.576.000 6.164.000 5.268.000 4.301.000
Sum langsiktig gjeld 2.858.000 3.452.000 3.976.000 3.501.000 4.069.000
Sum kortsiktig gjeld 7.280.000 3.513.000 2.667.000 3.223.000 2.186.000
Sum gjeld og egenkapital 18.851.000 15.541.000 12.807.000 11.992.000 10.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.823.000 13.233.000 11.690.000 12.577.000 10.904.000
Andre inntekter 186.000 226.000 0 0 0
Driftsinntekter 17.010.000 13.458.000 11.690.000 12.577.000 10.904.000
Varekostnad -2.154.000 -1.709.000 -1.599.000 -1.636.000 -1.504.000
Lønninger -5.185.000 -4.620.000 -4.461.000 -4.028.000 -4.161.000
Avskrivning -631.000 -732.000 -781.000 -776.000 -676.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.266.000 -3.164.000 -3.529.000 -4.052.000 -3.767.000
Driftskostnader -12.236.000 -10.225.000 -10.388.000 -10.492.000 -10.108.000
Driftsresultat 4.774.000 3.234.000 1.301.000 2.085.000 797.000
Finansinntekter 1.000 5.000 11.000 1.000 3.000
Finanskostnader -94.000 -93.000 -125.000 -147.000 -117.000
Finans -93.000 -88.000 -114.000 -146.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.500.000 0 -500.000 -500.000
Årsresultat 3.637.000 2.412.000 895.000 1.467.000 491.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.240.000 7.381.000 7.790.000 8.466.000 7.424.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 267.000 320.000 366.000 263.000 201.000
Sum varige driftsmidler 8.507.000 7.701.000 8.155.000 8.729.000 7.625.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.539.000 1.539.000 1.539.000 1.350.000 988.000
Sum anleggsmidler 10.047.000 9.240.000 9.694.000 10.079.000 8.613.000
Varebeholdning 295.000 249.000 311.000 321.000 264.000
Kundefordringer 114.000 123.000 56.000 6.000 138.000
Andre fordringer 375.000 282.000 409.000 145.000 537.000
Sum investeringer 23.000 23.000 23.000 22.000 22.000
Kasse, bank 7.881.000 5.507.000 2.312.000 1.419.000 982.000
Sum omløpsmidler 8.805.000 6.301.000 3.112.000 1.913.000 1.943.000
Sum eiendeler 18.852.000 15.541.000 12.806.000 11.992.000 10.556.000
Sum opptjent egenkapital 7.713.000 7.576.000 5.164.000 4.268.000 3.301.000
Sum egenkapital 8.713.000 8.576.000 6.164.000 5.268.000 4.301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.360.000 1.123.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.858.000 3.452.000 3.976.000 3.501.000 4.069.000
Leverandørgjeld 217.000 413.000 154.000 44.000 269.000
Betalbar skatt 1.044.000 734.000 239.000 363.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 370.000 504.000 318.000 277.000 57.000
Utbytte -3.500.000 0 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.289.000 740.000 1.956.000 2.039.000 1.218.000
Sum kortsiktig gjeld 7.280.000 3.513.000 2.667.000 3.223.000 2.186.000
Sum gjeld og egenkapital 18.851.000 15.541.000 12.807.000 11.992.000 10.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.525.000 2.788.000 445.000 -1.310.000 -243.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.8 1.2 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.7 1.1 0.5 0.8
Soliditet 46.2 55.2 48.1 43.9 40.7
Resultatgrad 28.1 24.0 11.1 16.6 7.3
Rentedekningsgrad 50.8 34.8 10.4 14.2 6.8
Gjeldsgrad 1.2 0.8 1.1 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 25.3 20.8 10.2 17.4 7.6
Signatur
23.11.2020
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV STYREFORMANN ARTHUR BØ OG
STYREMEDLEM ARNHILD BØ I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2020
Prokura kvar for seg
Bø Arnhild
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex