Bærum Sportsklubb
Juridisk navn:  Bærum Sportsklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67549716
Postboks 106 Kadettangen 14 Fax: 67549767
1300 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 970240667
Aksjekapital: 3.199 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 3/26/1910
Foretakstype: FLI
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.38%
Resultat  
  
600%
Egenkapital  
  
435.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.098.000 10.433.000 11.215.000 10.666.000 11.041.000
Resultat: 1.495.000 -299.000 392.000 -276.000 -62.000
Egenkapital: 1.838.000 343.000 642.000 249.000 150.000
Regnskap for  Bærum Sportsklubb
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.098.000 10.433.000 11.215.000 10.666.000 11.041.000
Driftskostnader -6.594.000 -10.720.000 -10.799.000 -10.922.000 -11.060.000
Driftsresultat 1.504.000 -287.000 416.000 -256.000 -19.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 2.000 7.000
Finanskostnader -11.000 -15.000 -27.000 -23.000 -51.000
Finans -9.000 -12.000 -23.000 -21.000 -44.000
Resultat før skatt 1.495.000 -299.000 392.000 -276.000 -62.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.000
Årsresultat 1.495.000 -299.000 392.000 -276.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 54.000 113.000 188.000
Sum omløpsmidler 2.088.000 813.000 1.128.000 1.093.000 1.511.000
Sum eiendeler 2.088.000 823.000 1.182.000 1.206.000 1.699.000
Sum opptjent egenkapital 1.838.000 343.000 642.000 249.000 150.000
Sum egenkapital 1.838.000 343.000 642.000 249.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 375.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 480.000 540.000 957.000 1.174.000
Sum gjeld og egenkapital 2.088.000 823.000 1.182.000 1.206.000 1.699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 940.000 941.000 1.168.000 1.258.000
Andre inntekter 8.098.000 9.492.000 10.274.000 9.498.000 9.783.000
Driftsinntekter 8.098.000 10.433.000 11.215.000 10.666.000 11.041.000
Varekostnad -1.308.000 -101.000 -134.000 -135.000 -206.000
Lønninger -3.300.000 -3.779.000 -3.751.000 -4.916.000 -5.126.000
Avskrivning -10.000 -44.000 -60.000 -60.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.976.000 -6.796.000 -6.854.000 -5.811.000 -5.668.000
Driftskostnader -6.594.000 -10.720.000 -10.799.000 -10.922.000 -11.060.000
Driftsresultat 1.504.000 -287.000 416.000 -256.000 -19.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 2.000 7.000
Finanskostnader -11.000 -15.000 -27.000 -23.000 -51.000
Finans -9.000 -12.000 -23.000 -21.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.495.000 -299.000 392.000 -276.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 54.000 113.000 173.000
Sum varige driftsmidler 10.000 54.000 113.000 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 15.000
Sum anleggsmidler 10.000 54.000 113.000 188.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 56.000 86.000 45.000 46.000 299.000
Andre fordringer 118.000 355.000 272.000 144.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.914.000 373.000 811.000 904.000 1.194.000
Sum omløpsmidler 2.088.000 813.000 1.128.000 1.093.000 1.511.000
Sum eiendeler 2.088.000 823.000 1.182.000 1.206.000 1.699.000
Sum opptjent egenkapital 1.838.000 343.000 642.000 249.000 150.000
Sum egenkapital 1.838.000 343.000 642.000 249.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 375.000
Leverandørgjeld 68.000 83.000 268.000 370.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 167.000 285.000 246.000 290.000 349.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 127.000 211.000 400.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 480.000 540.000 957.000 1.174.000
Sum gjeld og egenkapital 2.088.000 823.000 1.182.000 1.206.000 1.699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.838.000 333.000 588.000 136.000 337.000
Likviditetsgrad 1 8.4 1.7 2.1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 8.4 1.7 2.1 1.1 1.3
Soliditet 88.0 41.7 54.3 20.6 8.8
Resultatgrad 18.6 -2.8 3.7 -2.4 -0.2
Rentedekningsgrad 136.7 -19.1 15.4 -11.1 -0.4
Gjeldsgrad 0.1 1.4 0.8 3.8 10.3
Total kapitalrentabilitet 72.1 -34.5 35.5 -21.1 -0.7
Signatur
24.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex