Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup
Juridisk navn:  Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22289057
Postboks 44 Bekkelagshøgda Raschs vei 38 Fax: 22291738
1109 Oslo 1153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 970332669
Aksjekapital: 3.585 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 10/24/1909
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.76%
Resultat  
  
-24.91%
Egenkapital  
  
5.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.891.000 91.235.000 96.107.000 86.736.000 95.116.000
Resultat: 2.216.000 2.951.000 2.317.000 943.000 6.523.000
Egenkapital: 43.707.000 41.491.000 38.540.000 36.223.000 35.280.000
Regnskap for  Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.891.000 91.235.000 96.107.000 86.736.000 95.116.000
Driftskostnader -33.027.000 -88.925.000 -94.189.000 -86.260.000 -89.180.000
Driftsresultat 1.865.000 2.310.000 1.918.000 476.000 5.936.000
Finansinntekter 392.000 766.000 537.000 563.000 659.000
Finanskostnader -41.000 -124.000 -138.000 -95.000 -72.000
Finans 351.000 642.000 399.000 468.000 587.000
Resultat før skatt 2.216.000 2.951.000 2.317.000 943.000 6.523.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.216.000 2.951.000 2.317.000 943.000 6.523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.985.000 15.013.000 8.231.000 6.943.000 6.701.000
Sum omløpsmidler 33.045.000 40.093.000 40.351.000 36.834.000 35.644.000
Sum eiendeler 55.030.000 55.106.000 48.582.000 43.777.000 42.345.000
Sum opptjent egenkapital 43.707.000 41.491.000 38.540.000 36.223.000 35.280.000
Sum egenkapital 43.707.000 41.491.000 38.540.000 36.223.000 35.280.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 11.323.000 13.615.000 10.042.000 7.553.000 7.055.000
Sum gjeld og egenkapital 55.030.000 55.106.000 48.582.000 43.776.000 42.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.407.000 74.424.000 79.731.000 69.076.000 95.116.000
Andre inntekter 14.484.000 16.811.000 16.377.000 17.661.000 0
Driftsinntekter 34.891.000 91.235.000 96.107.000 86.736.000 95.116.000
Varekostnad -3.059.000 -26.708.000 -29.155.000 -27.488.000 0
Lønninger -14.561.000 -21.285.000 -20.518.000 -18.816.000 -15.981.000
Avskrivning -1.088.000 -1.133.000 -1.081.000 -1.085.000 -1.610.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.319.000 -39.799.000 -43.435.000 -38.871.000 -71.589.000
Driftskostnader -33.027.000 -88.925.000 -94.189.000 -86.260.000 -89.180.000
Driftsresultat 1.865.000 2.310.000 1.918.000 476.000 5.936.000
Finansinntekter 392.000 766.000 537.000 563.000 659.000
Finanskostnader -41.000 -124.000 -138.000 -95.000 -72.000
Finans 351.000 642.000 399.000 468.000 587.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.216.000 2.951.000 2.317.000 943.000 6.523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.695.000 3.661.000 4.626.000 5.592.000 6.558.000
Maskiner anlegg 4.315.000 10.965.000 2.979.000 742.000 0
Driftsløsøre 109.000 184.000 303.000 252.000 143.000
Sum varige driftsmidler 7.119.000 14.809.000 7.908.000 6.585.000 6.701.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.866.000 203.000 323.000 358.000 1.000
Sum anleggsmidler 21.985.000 15.013.000 8.231.000 6.943.000 6.701.000
Varebeholdning 100.000 47.000 141.000 606.000 358.000
Kundefordringer 658.000 2.296.000 3.272.000 2.067.000 474.000
Andre fordringer 1.230.000 1.624.000 3.362.000 3.662.000 3.988.000
Sum investeringer 19.837.000 17.377.000 15.115.000 0
Kasse, bank 31.057.000 16.290.000 16.198.000 15.383.000 30.824.000
Sum omløpsmidler 33.045.000 40.093.000 40.351.000 36.834.000 35.644.000
Sum eiendeler 55.030.000 55.106.000 48.582.000 43.777.000 42.345.000
Sum opptjent egenkapital 43.707.000 41.491.000 38.540.000 36.223.000 35.280.000
Sum egenkapital 43.707.000 41.491.000 38.540.000 36.223.000 35.280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000
Leverandørgjeld 4.453.000 5.312.000 3.344.000 3.430.000 2.396.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.031.000 1.618.000 1.190.000 1.253.000 1.126.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.839.000 6.684.000 5.508.000 2.870.000 3.533.000
Sum kortsiktig gjeld 11.323.000 13.615.000 10.042.000 7.553.000 7.055.000
Sum gjeld og egenkapital 55.030.000 55.106.000 48.582.000 43.776.000 42.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.722.000 26.478.000 30.309.000 29.281.000 28.589.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.9 4 4.9 5
Likviditetsgrad 2 2.9 2.9 4 4.8 5
Soliditet 79.4 75.3 79.3 82.7 83.3
Resultatgrad 5.3 2.5 2 0.5 6.2
Rentedekningsgrad 45.5 18.6 13.9 5 82.4
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.1 5.6 5.1 2.4 15.6
Signatur
14.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex