Avdem Gardsysteri AS
Juridisk navn:  Avdem Gardsysteri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61245670
Avdemsvegen 40 Fax:
2665 Lesja 2665 Lesja
Fylke: Kommune:
Innlandet Lesja
Org.nr: 984083157
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 12/17/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Digitall As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.51%
Resultat  
  
146.05%
Egenkapital  
  
92.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.854.000 7.166.000 5.718.000 5.764.000 6.609.000
Resultat: 210.000 -456.000 35.000 46.000 98.000
Egenkapital: 439.000 228.000 697.000 671.000 638.000
Regnskap for  Avdem Gardsysteri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.854.000 7.166.000 5.718.000 5.764.000 6.609.000
Driftskostnader -9.572.000 -7.549.000 -5.675.000 -5.689.000 -6.496.000
Driftsresultat 282.000 -384.000 43.000 75.000 113.000
Finansinntekter 1.000 4.000 10.000 9.000 10.000
Finanskostnader -72.000 -77.000 -19.000 -38.000 -25.000
Finans -71.000 -73.000 -9.000 -29.000 -15.000
Resultat før skatt 210.000 -456.000 35.000 46.000 98.000
Skattekostnad -12.000 -9.000 -13.000 -26.000
Årsresultat 210.000 -469.000 26.000 32.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.383.000 1.610.000 219.000 299.000 314.000
Sum omløpsmidler 1.557.000 1.454.000 1.768.000 1.581.000 1.869.000
Sum eiendeler 2.940.000 3.064.000 1.987.000 1.880.000 2.183.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -272.000 197.000 171.000 138.000
Sum egenkapital 439.000 228.000 697.000 671.000 638.000
Sum langsiktig gjeld 1.576.000 1.710.000 363.000 394.000 425.000
Sum kortsiktig gjeld 926.000 1.125.000 927.000 816.000 1.120.000
Sum gjeld og egenkapital 2.941.000 3.063.000 1.987.000 1.881.000 2.183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.795.000 6.960.000 5.708.000 5.748.000 6.078.000
Andre inntekter 60.000 206.000 10.000 15.000 531.000
Driftsinntekter 9.854.000 7.166.000 5.718.000 5.764.000 6.609.000
Varekostnad -3.829.000 -2.698.000 -2.561.000 -2.321.000 -2.524.000
Lønninger -3.264.000 -2.755.000 -2.057.000 -2.034.000 -2.192.000
Avskrivning -261.000 -178.000 -85.000 -90.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.218.000 -1.918.000 -1.137.000 -1.275.000 -1.729.000
Driftskostnader -9.572.000 -7.549.000 -5.675.000 -5.689.000 -6.496.000
Driftsresultat 282.000 -384.000 43.000 75.000 113.000
Finansinntekter 1.000 4.000 10.000 9.000 10.000
Finanskostnader -72.000 -77.000 -19.000 -38.000 -25.000
Finans -71.000 -73.000 -9.000 -29.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 210.000 -469.000 26.000 32.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 12.000 7.000 0
Fast eiendom 17.000 19.000 20.000 22.000 23.000
Maskiner anlegg 0 59.000 91.000 87.000
Driftsløsøre 1.346.000 1.570.000 118.000 170.000 173.000
Sum varige driftsmidler 1.363.000 1.589.000 197.000 282.000 283.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 21.000 10.000 10.000 31.000
Sum anleggsmidler 1.383.000 1.610.000 219.000 299.000 314.000
Varebeholdning 1.062.000 980.000 1.021.000 948.000 924.000
Kundefordringer 189.000 143.000 494.000 250.000 249.000
Andre fordringer 39.000 79.000 43.000 83.000 118.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 267.000 252.000 210.000 300.000 573.000
Sum omløpsmidler 1.557.000 1.454.000 1.768.000 1.581.000 1.869.000
Sum eiendeler 2.940.000 3.064.000 1.987.000 1.880.000 2.183.000
Sum opptjent egenkapital -61.000 -272.000 197.000 171.000 138.000
Sum egenkapital 439.000 228.000 697.000 671.000 638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.576.000 1.710.000 363.000 394.000 425.000
Leverandørgjeld 269.000 544.000 227.000 209.000 348.000
Betalbar skatt 0 14.000 21.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 226.000 188.000 167.000 93.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 431.000 393.000 520.000 493.000 627.000
Sum kortsiktig gjeld 926.000 1.125.000 927.000 816.000 1.120.000
Sum gjeld og egenkapital 2.941.000 3.063.000 1.987.000 1.881.000 2.183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 631.000 329.000 841.000 765.000 749.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.9 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.8 0.8 0.8
Soliditet 14.9 7.4 35.1 35.7 29.2
Resultatgrad 2.9 -5.4 0.8 1.3 1.7
Rentedekningsgrad 3.9 2.3 2 4.5
Gjeldsgrad 5.7 12.4 1.9 1.8 2.4
Total kapitalrentabilitet 9.6 -12.4 2.7 4.5 5.6
Signatur
13.01.2021
STYRELEIAR OG DAGLEG LEIAR KVAR FOR SEG.
Prokurister
13.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex