Avdem Gardsgrønt As
Juridisk navn:  Avdem Gardsgrønt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Sofia Maria Bang Elm Avdemsvegen 52 C/O Sofia Maria Bang Elm Avdemsvegen 52 Fax:
2665 Lesja 2665 Lesja
Fylke: Kommune:
Innlandet Lesja
Org.nr: 924587407
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/19/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gøtt Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 721.000
Resultat: 69.000
Egenkapital: 80.000
Regnskap for  Avdem Gardsgrønt As
Resultat 2020
Driftsinntekter 721.000
Driftskostnader -650.000
Driftsresultat 71.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt 69.000
Skattekostnad -14.000
Årsresultat 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 135.000
Sum eiendeler 135.000
Sum opptjent egenkapital 55.000
Sum egenkapital 80.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 526.000
Andre inntekter 195.000
Driftsinntekter 721.000
Varekostnad -79.000
Lønninger -249.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -322.000
Driftskostnader -650.000
Driftsresultat 71.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 30.000
Kundefordringer 3.000
Andre fordringer 3.000
Sum investeringer
Kasse, bank 98.000
Sum omløpsmidler 135.000
Sum eiendeler 135.000
Sum opptjent egenkapital 55.000
Sum egenkapital 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 14.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.000
Likviditetsgrad 1 2.5
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 59.3
Resultatgrad 9.8
Rentedekningsgrad 35.5
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 52.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex