Avdeling Toftes Gate Kolonial As
Juridisk navn:  Avdeling Toftes Gate Kolonial As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22380702
Toftes Gate 12 Toftes Gate 12 Fax: 22380702
0556 Oslo 556 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 899053842
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/8/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Komplett Revisjon As
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.55%
Resultat  
  
1.48%
Egenkapital  
  
39.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.743.000 22.709.000 22.453.000 22.927.000 20.628.000
Resultat: 961.000 947.000 878.000 403.000 544.000
Egenkapital: 1.461.000 1.046.000 1.338.000 667.000 573.000
Regnskap for  Avdeling Toftes Gate Kolonial As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.743.000 22.709.000 22.453.000 22.927.000 20.628.000
Driftskostnader -22.732.000 -21.709.000 -21.533.000 -22.488.000 -20.062.000
Driftsresultat 1.011.000 1.000.000 921.000 439.000 566.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 0 0
Finanskostnader -51.000 -54.000 -49.000 -36.000 -21.000
Finans -50.000 -54.000 -44.000 -36.000 -21.000
Resultat før skatt 961.000 947.000 878.000 403.000 544.000
Skattekostnad -229.000 -208.000 -207.000 -109.000 -143.000
Årsresultat 732.000 738.000 671.000 294.000 401.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.683.000 842.000 1.274.000 1.518.000 472.000
Sum omløpsmidler 2.965.000 2.681.000 2.598.000 2.071.000 1.754.000
Sum eiendeler 4.648.000 3.523.000 3.872.000 3.589.000 2.226.000
Sum opptjent egenkapital 1.431.000 1.016.000 1.308.000 637.000 543.000
Sum egenkapital 1.461.000 1.046.000 1.338.000 667.000 573.000
Sum langsiktig gjeld 1.474.000 1.028.000 898.000 1.079.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 1.714.000 1.450.000 1.636.000 1.844.000 1.462.000
Sum gjeld og egenkapital 4.649.000 3.524.000 3.872.000 3.590.000 2.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.560.000 22.676.000 22.434.000 22.847.000 20.614.000
Andre inntekter 184.000 33.000 20.000 80.000 14.000
Driftsinntekter 23.743.000 22.709.000 22.453.000 22.927.000 20.628.000
Varekostnad -15.668.000 -15.386.000 -15.029.000 -15.474.000 -14.484.000
Lønninger -4.043.000 -3.848.000 -3.899.000 -3.905.000 -3.376.000
Avskrivning -290.000 -269.000 -276.000 -142.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.731.000 -2.206.000 -2.329.000 -2.967.000 -2.104.000
Driftskostnader -22.732.000 -21.709.000 -21.533.000 -22.488.000 -20.062.000
Driftsresultat 1.011.000 1.000.000 921.000 439.000 566.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 0 0
Finanskostnader -51.000 -54.000 -49.000 -36.000 -21.000
Finans -50.000 -54.000 -44.000 -36.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -317.000 -1.030.000 0 -200.000 -200.000
Årsresultat 732.000 738.000 671.000 294.000 401.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.673.000 832.000 1.001.000 1.259.000 370.000
Sum varige driftsmidler 1.673.000 832.000 1.001.000 1.259.000 370.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 273.000 259.000 102.000
Sum anleggsmidler 1.683.000 842.000 1.274.000 1.518.000 472.000
Varebeholdning 880.000 736.000 697.000 801.000 810.000
Kundefordringer 15.000 119.000 41.000 19.000 9.000
Andre fordringer 664.000 1.381.000 586.000 657.000 651.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.405.000 445.000 1.047.000 367.000 284.000
Sum omløpsmidler 2.965.000 2.681.000 2.598.000 2.071.000 1.754.000
Sum eiendeler 4.648.000 3.523.000 3.872.000 3.589.000 2.226.000
Sum opptjent egenkapital 1.431.000 1.016.000 1.308.000 637.000 543.000
Sum egenkapital 1.461.000 1.046.000 1.338.000 667.000 573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 67.000 24.000 41.000 57.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.474.000 1.028.000 898.000 1.079.000 190.000
Leverandørgjeld 753.000 473.000 643.000 856.000 608.000
Betalbar skatt 186.000 225.000 223.000 66.000 139.000
Skyldig offentlige avgifter 393.000 369.000 427.000 283.000 298.000
Utbytte -317.000 -1.030.000 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 381.000 382.000 343.000 359.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 1.714.000 1.450.000 1.636.000 1.844.000 1.462.000
Sum gjeld og egenkapital 4.649.000 3.524.000 3.872.000 3.590.000 2.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.251.000 1.231.000 962.000 227.000 292.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.6 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 0.7 0.6
Soliditet 31.4 29.7 34.6 18.6 25.8
Resultatgrad 4.3 4.4 4.1 1.9 2.7
Rentedekningsgrad 19.8 18.5 18.8 12.2 2
Gjeldsgrad 2.2 2.4 1.9 4.4 2.9
Total kapitalrentabilitet 21.8 28.4 23.9 12.2 25.4
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex