Avdal Maskin As
Juridisk navn:  Avdal Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandgaten 16A Strandgaten 16A Fax:
3060 Svelvik 3060 Svelvik
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 924740396
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 549.000
Resultat: 159.000
Egenkapital: 149.000
Regnskap for  Avdal Maskin As
Resultat 2020
Driftsinntekter 549.000
Driftskostnader -381.000
Driftsresultat 167.000
Finansinntekter
Finanskostnader -9.000
Finans -9.000
Resultat før skatt 159.000
Skattekostnad -34.000
Årsresultat 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000
Sum omløpsmidler 234.000
Sum eiendeler 435.000
Sum opptjent egenkapital 125.000
Sum egenkapital 149.000
Sum langsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000
Sum gjeld og egenkapital 435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 549.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 549.000
Varekostnad -177.000
Lønninger -2.000
Avskrivning -34.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -168.000
Driftskostnader -381.000
Driftsresultat 167.000
Finansinntekter
Finanskostnader -9.000
Finans -9.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 201.000
Sum varige driftsmidler 201.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 201.000
Varebeholdning
Kundefordringer 68.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 167.000
Sum omløpsmidler 234.000
Sum eiendeler 435.000
Sum opptjent egenkapital 125.000
Sum egenkapital 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 4.000
Leverandørgjeld 188.000
Betalbar skatt 30.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 44.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000
Sum gjeld og egenkapital 435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -48.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 34.3
Resultatgrad 30.4
Rentedekningsgrad 18.6
Gjeldsgrad 1.9
Total kapitalrentabilitet 38.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex