Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austheim Maskin As
Juridisk navn:  Austheim Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92817204
Figgadalsvegen 137 Figgadalsvegen 137 Fax:
7711 Steinkjer 7711 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 992467355
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/28/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.04%
Resultat  
  
79.55%
Egenkapital  
  
-25.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.268.000 3.982.000 6.241.000 7.297.000 5.355.000
Resultat: -263.000 -1.286.000 208.000 1.286.000 158.000
Egenkapital: 652.000 876.000 2.129.000 1.970.000 992.000
Regnskap for  Austheim Maskin As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.268.000 3.982.000 6.241.000 7.297.000 5.355.000
Driftskostnader -2.530.000 -5.268.000 -6.033.000 -6.004.000 -5.176.000
Driftsresultat -262.000 -1.287.000 209.000 1.294.000 179.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -9.000 -25.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 -8.000 -21.000
Resultat før skatt -263.000 -1.286.000 208.000 1.286.000 158.000
Skattekostnad 40.000 32.000 -49.000 -308.000 -42.000
Årsresultat -223.000 -1.253.000 159.000 978.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 218.000 545.000 1.178.000 1.252.000 1.038.000
Sum omløpsmidler 584.000 764.000 1.837.000 1.891.000 1.774.000
Sum eiendeler 802.000 1.309.000 3.015.000 3.143.000 2.812.000
Sum opptjent egenkapital 452.000 676.000 1.929.000 1.770.000 792.000
Sum egenkapital 652.000 876.000 2.129.000 1.970.000 992.000
Sum langsiktig gjeld 0 32.000 25.000 339.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 434.000 854.000 1.148.000 1.481.000
Sum gjeld og egenkapital 801.000 1.310.000 3.015.000 3.143.000 2.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.175.000 3.063.000 5.300.000 6.428.000 5.321.000
Andre inntekter 94.000 919.000 941.000 870.000 34.000
Driftsinntekter 2.268.000 3.982.000 6.241.000 7.297.000 5.355.000
Varekostnad -1.073.000 -906.000 -402.000 -393.000 -241.000
Lønninger -4.000 -1.411.000 -1.523.000 -1.765.000 -1.540.000
Avskrivning -59.000 -170.000 -203.000 -253.000 -415.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.394.000 -2.781.000 -3.905.000 -3.593.000 -2.980.000
Driftskostnader -2.530.000 -5.268.000 -6.033.000 -6.004.000 -5.176.000
Driftsresultat -262.000 -1.287.000 209.000 1.294.000 179.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -9.000 -25.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 -8.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -223.000 -1.253.000 159.000 978.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 98.000 93.000 129.000 133.000 38.000
Driftsløsøre 275.000 487.000 641.000 385.000
Sum varige driftsmidler 98.000 368.000 617.000 774.000 422.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 177.000 562.000 478.000 550.000
Sum anleggsmidler 218.000 545.000 1.178.000 1.252.000 1.038.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 30.000 740.000 1.240.000 825.000
Andre fordringer 85.000 20.000 135.000 123.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 468.000 714.000 963.000 528.000 840.000
Sum omløpsmidler 584.000 764.000 1.837.000 1.891.000 1.774.000
Sum eiendeler 802.000 1.309.000 3.015.000 3.143.000 2.812.000
Sum opptjent egenkapital 452.000 676.000 1.929.000 1.770.000 792.000
Sum egenkapital 652.000 876.000 2.129.000 1.970.000 992.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 32.000 25.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 32.000 25.000 339.000
Leverandørgjeld 57.000 136.000 286.000 415.000 323.000
Betalbar skatt 0 42.000 218.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter -12.000 -71.000 307.000 246.000 299.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 369.000 219.000 269.000 756.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 434.000 854.000 1.148.000 1.481.000
Sum gjeld og egenkapital 801.000 1.310.000 3.015.000 3.143.000 2.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 435.000 330.000 983.000 743.000 293.000
Likviditetsgrad 1 3.9 1.8 2.2 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 3.9 1.8 2.2 1.6 1.2
Soliditet 81.4 66.9 70.6 62.7 35.3
Resultatgrad -11.6 -32.3 3.3 17.7 3.3
Rentedekningsgrad -262.0 104.5 143.8 7.2
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.4 0.6 1.8
Total kapitalrentabilitet -32.7 -98.2 7 41.2 6.5
Signatur
30.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex