Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg As
Juridisk navn:  Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55083072
Troland 32 Troland 32 Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 980880036
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjons-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.17%
Resultat  
  
-24.03%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 600.000 601.000 602.000 245.000 240.000
Resultat: 452.000 595.000 546.000 209.000 294.000
Egenkapital: 1.828.000 1.828.000 1.370.000 955.000 801.000
Regnskap for  Austevoll Terminalen Avd. Torangsvåg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 600.000 601.000 602.000 245.000 240.000
Driftskostnader -99.000 -8.000 -57.000 -38.000 -25.000
Driftsresultat 501.000 593.000 545.000 207.000 215.000
Finansinntekter 24.000 2.000 2.000 2.000 87.000
Finanskostnader -73.000 0 0 0 -7.000
Finans -49.000 2.000 2.000 2.000 80.000
Resultat før skatt 452.000 595.000 546.000 209.000 294.000
Skattekostnad -99.000 -137.000 -131.000 -55.000 -61.000
Årsresultat 353.000 458.000 415.000 154.000 234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.986.000 373.000 234.000 234.000 234.000
Sum omløpsmidler 3.059.000 1.729.000 1.420.000 840.000 701.000
Sum eiendeler 14.045.000 2.102.000 1.654.000 1.074.000 935.000
Sum opptjent egenkapital 1.728.000 1.728.000 1.270.000 855.000 701.000
Sum egenkapital 1.828.000 1.828.000 1.370.000 955.000 801.000
Sum langsiktig gjeld 10.481.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.736.000 274.000 284.000 119.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 14.045.000 2.102.000 1.654.000 1.074.000 935.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 600.000 601.000 602.000 245.000 240.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 600.000 601.000 602.000 245.000 240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -8.000 -57.000 -38.000 -25.000
Driftskostnader -99.000 -8.000 -57.000 -38.000 -25.000
Driftsresultat 501.000 593.000 545.000 207.000 215.000
Finansinntekter 24.000 2.000 2.000 2.000 87.000
Finanskostnader -73.000 0 0 0 -7.000
Finans -49.000 2.000 2.000 2.000 80.000
Konsernbidrag -353.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 458.000 415.000 154.000 234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.948.000 373.000 234.000 234.000 234.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.948.000 373.000 234.000 234.000 234.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.037.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.986.000 373.000 234.000 234.000 234.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 75.000 83.000 71.000 75.000
Andre fordringer 1.023.000 24.000 2.000 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.936.000 1.630.000 1.335.000 765.000 622.000
Sum omløpsmidler 3.059.000 1.729.000 1.420.000 840.000 701.000
Sum eiendeler 14.045.000 2.102.000 1.654.000 1.074.000 935.000
Sum opptjent egenkapital 1.728.000 1.728.000 1.270.000 855.000 701.000
Sum egenkapital 1.828.000 1.828.000 1.370.000 955.000 801.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.481.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.279.000 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 137.000 131.000 55.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 0 137.000 137.000 50.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 0 14.000 14.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.736.000 274.000 284.000 119.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 14.045.000 2.102.000 1.654.000 1.074.000 935.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.323.000 1.455.000 1.136.000 721.000 567.000
Likviditetsgrad 1 1.8 6.3 5 7.1 5.2
Likviditetsgrad 2 1.8 6.3 5 7.1 5.3
Soliditet 1 8 82.8 88.9 85.7
Resultatgrad 83.5 98.7 90.5 84.5 89.6
Rentedekningsgrad 6.9 43.1
Gjeldsgrad 6.7 0.1 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 28.3 33.1 19.5 32.3
Signatur
27.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex