Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aust-Agder Utviklings- Og Kompetansefond
Juridisk navn:  Aust-Agder Utviklings- Og Kompetansefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37017300
Postboks 788 Stoa Ragnvald Blakstads Vei 1 Fax: 37017313
4809 Arendal 4838 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 886212062
Aksjekapital: 244.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2003 1
Foretakstype: STI
Revisor: Aust-Agder Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
536.48%
Egenkapital  
  
11.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 58.261.000 -13.348.000 49.104.000 20.922.000 18.300.000
Egenkapital: 477.850.000 429.924.000 450.599.000 408.050.000 398.868.000
Regnskap for  Aust-Agder Utviklings- Og Kompetansefond
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -807.000 -810.000 -810.000 -810.000 -943.000
Driftsresultat -807.000 -810.000 -810.000 -809.000 -943.000
Finansinntekter 59.846.000 14.434.000 55.843.000 26.613.000 35.128.000
Finanskostnader -777.000 -26.973.000 -5.929.000 -4.881.000 -15.886.000
Finans 59.069.000 -12.539.000 49.914.000 21.732.000 19.242.000
Resultat før skatt 58.261.000 -13.348.000 49.104.000 20.922.000 18.300.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.261.000 -13.348.000 49.104.000 20.922.000 18.300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 496.843.000 445.589.000 468.048.000 424.605.000 416.255.000
Sum eiendeler 496.843.000 445.589.000 468.048.000 424.605.000 416.255.000
Sum opptjent egenkapital 233.850.000 185.924.000 206.599.000 164.050.000 154.868.000
Sum egenkapital 477.850.000 429.924.000 450.599.000 408.050.000 398.868.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.993.000 15.665.000 17.450.000 16.555.000 17.387.000
Sum gjeld og egenkapital 496.843.000 445.589.000 468.049.000 424.605.000 416.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -328.000 -413.000 -349.000 -232.000 -254.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -479.000 -397.000 -461.000 -578.000 -689.000
Driftskostnader -807.000 -810.000 -810.000 -810.000 -943.000
Driftsresultat -807.000 -810.000 -810.000 -809.000 -943.000
Finansinntekter 59.846.000 14.434.000 55.843.000 26.613.000 35.128.000
Finanskostnader -777.000 -26.973.000 -5.929.000 -4.881.000 -15.886.000
Finans 59.069.000 -12.539.000 49.914.000 21.732.000 19.242.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.261.000 -13.348.000 49.104.000 20.922.000 18.300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 34.001.000 319.000 140.000 0
Sum investeringer 494.443.000 411.409.000 464.817.000 421.510.000 413.960.000
Kasse, bank 2.392.000 180.000 2.912.000 2.955.000 2.294.000
Sum omløpsmidler 496.843.000 445.589.000 468.048.000 424.605.000 416.255.000
Sum eiendeler 496.843.000 445.589.000 468.048.000 424.605.000 416.255.000
Sum opptjent egenkapital 233.850.000 185.924.000 206.599.000 164.050.000 154.868.000
Sum egenkapital 477.850.000 429.924.000 450.599.000 408.050.000 398.868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 50.000 256.000 19.000 12.000 948.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 54.000 38.000 51.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.892.000 15.355.000 17.392.000 16.493.000 16.388.000
Sum kortsiktig gjeld 18.993.000 15.665.000 17.450.000 16.555.000 17.387.000
Sum gjeld og egenkapital 496.843.000 445.589.000 468.049.000 424.605.000 416.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 477.850.000 429.924.000 450.598.000 408.050.000 398.868.000
Likviditetsgrad 1 26.2 28.4 26.8 25.6 23.9
Likviditetsgrad 2 26.2 28.4 26.8 25.6 24.0
Soliditet 96.2 96.5 96.3 96.1 95.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -0.1 -0.2 2.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 11.9 3.1 11.8 6.1 8.2
Signatur
05.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
I LEDERS FRAVÆR TEGNES FIRMA AV STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.11.2020
STYRET KAN TILDELE BEGRENSET PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex