Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aune Kjøtt AS
Juridisk navn:  Aune Kjøtt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72433335
Fax: 72433540
7288 Soknedal 7288 Soknedal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Midtre Gauldal
Org.nr: 847557982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørkan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.83%
Resultat  
  
67.57%
Egenkapital  
  
-4.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.485.000 3.232.000 3.408.000 3.427.000 3.519.000
Resultat: -48.000 -148.000 32.000 -257.000 49.000
Egenkapital: 869.000 907.000 1.021.000 1.005.000 1.207.000
Regnskap for  Aune Kjøtt AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.485.000 3.232.000 3.408.000 3.427.000 3.519.000
Driftskostnader -3.540.000 -3.387.000 -3.385.000 -3.693.000 -3.478.000
Driftsresultat -55.000 -156.000 23.000 -267.000 41.000
Finansinntekter 8.000 9.000 10.000 10.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 7.000 8.000 10.000 10.000 8.000
Resultat før skatt -48.000 -148.000 32.000 -257.000 49.000
Skattekostnad 11.000 33.000 -15.000 55.000 -16.000
Årsresultat -38.000 -115.000 17.000 -202.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 317.000 301.000 318.000 445.000 524.000
Sum omløpsmidler 955.000 1.088.000 1.138.000 1.082.000 1.238.000
Sum eiendeler 1.272.000 1.389.000 1.456.000 1.527.000 1.762.000
Sum opptjent egenkapital 769.000 807.000 921.000 905.000 1.107.000
Sum egenkapital 869.000 907.000 1.021.000 1.005.000 1.207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 403.000 483.000 434.000 522.000 535.000
Sum gjeld og egenkapital 1.272.000 1.390.000 1.455.000 1.527.000 1.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.485.000 3.232.000 3.408.000 3.427.000 3.519.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.485.000 3.232.000 3.408.000 3.427.000 3.519.000
Varekostnad -1.587.000 -1.425.000 -1.287.000 -1.456.000 -1.303.000
Lønninger -1.530.000 -1.535.000 -1.592.000 -1.747.000 -1.662.000
Avskrivning -119.000 -120.000 -112.000 -114.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -304.000 -307.000 -394.000 -376.000 -399.000
Driftskostnader -3.540.000 -3.387.000 -3.385.000 -3.693.000 -3.478.000
Driftsresultat -55.000 -156.000 23.000 -267.000 41.000
Finansinntekter 8.000 9.000 10.000 10.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 7.000 8.000 10.000 10.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -38.000 -115.000 17.000 -202.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 64.000 53.000 20.000 35.000 0
Fast eiendom 97.000 94.000 104.000 115.000 125.000
Maskiner anlegg 15.000 34.000 52.000 71.000
Driftsløsøre 156.000 139.000 159.000 243.000 328.000
Sum varige driftsmidler 253.000 248.000 298.000 410.000 524.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 317.000 301.000 318.000 445.000 524.000
Varebeholdning 113.000 92.000 53.000 59.000 47.000
Kundefordringer 342.000 479.000 357.000 340.000 427.000
Andre fordringer 6.000 5.000 0 0
Sum investeringer 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Kasse, bank 458.000 469.000 680.000 641.000 721.000
Sum omløpsmidler 955.000 1.088.000 1.138.000 1.082.000 1.238.000
Sum eiendeler 1.272.000 1.389.000 1.456.000 1.527.000 1.762.000
Sum opptjent egenkapital 769.000 807.000 921.000 905.000 1.107.000
Sum egenkapital 869.000 907.000 1.021.000 1.005.000 1.207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 20.000
Leverandørgjeld 84.000 111.000 62.000 105.000 90.000
Betalbar skatt 0 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 187.000 180.000 235.000 273.000 283.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 191.000 137.000 144.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 403.000 483.000 434.000 522.000 535.000
Sum gjeld og egenkapital 1.272.000 1.390.000 1.455.000 1.527.000 1.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 552.000 605.000 704.000 560.000 703.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2.6 2 2.3
Likviditetsgrad 2 2.1 2.1 2.5 2 2.2
Soliditet 68.3 65.3 70.2 65.8 68.5
Resultatgrad -1.6 -4.8 0.7 -7.8 1.2
Rentedekningsgrad -55.0 -156.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -3.7 -10.6 2.3 -16.8 2.8
Signatur
11.02.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex