Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atmosphere Frisør As
Juridisk navn:  Atmosphere Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Kristin Veberg Traudalen 15 Langhussenteret 7 Fax:
5145 Fyllingsdalen 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 920611036
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/2/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-60.13%
Resultat  
  
-193.46%
Egenkapital  
  
-86.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 122.000 306.000
Resultat: -100.000 107.000
Egenkapital: 15.000 114.000
Regnskap for  Atmosphere Frisør As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 122.000 306.000
Driftskostnader -222.000 -199.000
Driftsresultat -100.000 107.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -100.000 107.000
Skattekostnad 1.000 -23.000
Årsresultat -99.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.000 83.000
Sum omløpsmidler 98.000 199.000
Sum eiendeler 161.000 282.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 84.000
Sum egenkapital 15.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.000 306.000
Andre inntekter 28.000 0
Driftsinntekter 122.000 306.000
Varekostnad -16.000 -33.000
Lønninger -2.000 -1.000
Avskrivning -20.000 -17.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -184.000 -148.000
Driftskostnader -222.000 -199.000
Driftsresultat -100.000 107.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -99.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 63.000 83.000
Sum varige driftsmidler 63.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 63.000 83.000
Varebeholdning 0 10.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 98.000 188.000
Sum omløpsmidler 98.000 199.000
Sum eiendeler 161.000 282.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 84.000
Sum egenkapital 15.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -49.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1
Soliditet 9.3 40.4
Resultatgrad 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.8 1.5
Total kapitalrentabilitet -61.7 37.9
Signatur
21.03.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex