Atle Bringsås As
Juridisk navn:  Atle Bringsås As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35050450
Fax: 35050451
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 994251112
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 5/26/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.02%
Resultat  
  
45.75%
Egenkapital  
  
-3.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 77.314.000 67.807.000 71.188.000 69.987.000 71.975.000
Resultat: 1.201.000 824.000 399.000 1.502.000 1.145.000
Egenkapital: 1.552.000 1.615.000 1.573.000 1.966.000 1.525.000
Regnskap for  Atle Bringsås As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 77.314.000 67.807.000 71.188.000 69.987.000 71.975.000
Driftskostnader -76.129.000 -67.017.000 -70.809.000 -68.501.000 -70.852.000
Driftsresultat 1.185.000 791.000 379.000 1.486.000 1.123.000
Finansinntekter 16.000 33.000 26.000 17.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -7.000 -1.000 -3.000
Finans 15.000 32.000 19.000 16.000 22.000
Resultat før skatt 1.201.000 824.000 399.000 1.502.000 1.145.000
Skattekostnad -265.000 -182.000 -92.000 -361.000 -286.000
Årsresultat 936.000 643.000 307.000 1.141.000 860.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 342.000 460.000 560.000 411.000 437.000
Sum omløpsmidler 8.960.000 7.847.000 7.024.000 8.373.000 7.925.000
Sum eiendeler 9.302.000 8.307.000 7.584.000 8.784.000 8.362.000
Sum opptjent egenkapital 1.052.000 1.115.000 1.073.000 1.466.000 1.025.000
Sum egenkapital 1.552.000 1.615.000 1.573.000 1.966.000 1.525.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 7.751.000 6.691.000 6.001.000 6.818.000 6.820.000
Sum gjeld og egenkapital 9.303.000 8.306.000 7.584.000 8.784.000 8.362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.378.000 66.774.000 70.170.000 69.019.000 71.653.000
Andre inntekter 936.000 1.034.000 1.019.000 968.000 323.000
Driftsinntekter 77.314.000 67.807.000 71.188.000 69.987.000 71.975.000
Varekostnad -65.006.000 -56.454.000 -59.723.000 -57.960.000 -60.423.000
Lønninger -4.301.000 -4.381.000 -4.491.000 -3.935.000 -3.965.000
Avskrivning -122.000 -193.000 -133.000 -109.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.700.000 -5.989.000 -6.462.000 -6.497.000 -6.370.000
Driftskostnader -76.129.000 -67.017.000 -70.809.000 -68.501.000 -70.852.000
Driftsresultat 1.185.000 791.000 379.000 1.486.000 1.123.000
Finansinntekter 16.000 33.000 26.000 17.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -7.000 -1.000 -3.000
Finans 15.000 32.000 19.000 16.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 -700.000 -700.000 -700.000
Årsresultat 936.000 643.000 307.000 1.141.000 860.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 7.000 0 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 330.000 453.000 560.000 408.000 437.000
Sum varige driftsmidler 330.000 453.000 560.000 408.000 437.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 342.000 460.000 560.000 411.000 437.000
Varebeholdning 3.925.000 4.656.000 3.098.000 4.219.000 3.906.000
Kundefordringer 525.000 209.000 274.000 498.000 294.000
Andre fordringer 69.000 205.000 160.000 52.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.441.000 2.777.000 3.491.000 3.604.000 3.668.000
Sum omløpsmidler 8.960.000 7.847.000 7.024.000 8.373.000 7.925.000
Sum eiendeler 9.302.000 8.307.000 7.584.000 8.784.000 8.362.000
Sum opptjent egenkapital 1.052.000 1.115.000 1.073.000 1.466.000 1.025.000
Sum egenkapital 1.552.000 1.615.000 1.573.000 1.966.000 1.525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 0 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 0 17.000
Leverandørgjeld 5.005.000 4.753.000 3.832.000 4.599.000 4.705.000
Betalbar skatt 270.000 198.000 79.000 381.000 277.000
Skyldig offentlige avgifter 343.000 198.000 475.000 271.000 187.000
Utbytte -1.000.000 -600.000 -700.000 -700.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 1.134.000 941.000 915.000 867.000 951.000
Sum kortsiktig gjeld 7.751.000 6.691.000 6.001.000 6.818.000 6.820.000
Sum gjeld og egenkapital 9.303.000 8.306.000 7.584.000 8.784.000 8.362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.209.000 1.156.000 1.023.000 1.555.000 1.105.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6
Soliditet 16.7 19.4 20.7 22.4 18.2
Resultatgrad 1.5 1.2 0.5 2.1 1.6
Rentedekningsgrad 1.185.0 7 54.1 1 374.3
Gjeldsgrad 5.0 4.1 3.8 3.5 4.5
Total kapitalrentabilitet 12.9 9.9 5.3 17.1 13.7
Signatur
23.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex