Atle Borøchstein Bokholderi
Juridisk navn:  Atle Borøchstein Bokholderi
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21994791
Teglverksgata 9A Teglverksgata 9A Fax:
0553 Oslo 553 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980906094
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/16/1999
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.89%
Resultat  
  
-52%
Egenkapital  
  
76.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 129.000 184.000 29.000 27.000 35.000
Resultat: 60.000 125.000 6.000 -5.000 4.000
Egenkapital: -5.000 -21.000 -3.000 0 8.000
Regnskap for  Atle Borøchstein Bokholderi
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 129.000 184.000 29.000 27.000 35.000
Driftskostnader -69.000 -59.000 -23.000 -32.000 -31.000
Driftsresultat 60.000 125.000 6.000 -5.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 60.000 125.000 6.000 -5.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 125.000 6.000 -5.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.000 0 0 0 10.000
Sum eiendeler 5.000 0 0 0 10.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -21.000 -3.000 0 8.000
Sum egenkapital -5.000 -21.000 -3.000 0 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 21.000 3.000 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 0 0 0 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 129.000 184.000 29.000 27.000 35.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 129.000 184.000 29.000 27.000 35.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -59.000 -23.000 -32.000 -31.000
Driftskostnader -69.000 -59.000 -23.000 -32.000 -31.000
Driftsresultat 60.000 125.000 6.000 -5.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 125.000 6.000 -5.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 0 0 0 10.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.000 0 0 0 10.000
Sum eiendeler 5.000 0 0 0 10.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -21.000 -3.000 0 8.000
Sum egenkapital -5.000 -21.000 -3.000 0 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -6.000 8.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 13.000 3.000 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 21.000 3.000 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 0 0 0 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -21.000 -3.000 0 7.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0 0 3.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0 0 0 3.3
Soliditet -100.0 72.7
Resultatgrad 46.5 67.9 20.7 -18.5 11.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.0 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.200.0 36.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex