Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlantic Mobility As
Juridisk navn:  Atlantic Mobility As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71201444
Fannestrandvegen 146 Fannestrandvegen 146 Fax:
6419 Molde 6419 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 929619803
Aksjekapital: 1.074.737 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 1/2/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1%
Resultat  
  
169.88%
Egenkapital  
  
20.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 95.827.000 96.791.000 126.940.000 163.106.000 152.475.000
Resultat: 8.887.000 3.293.000 4.509.000 5.661.000 6.137.000
Egenkapital: 5.396.000 4.465.000 1.897.000 79.500.000 75.083.000
Regnskap for  Atlantic Mobility As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 95.827.000 96.791.000 126.940.000 163.106.000 152.475.000
Driftskostnader -87.205.000 -93.847.000 -123.106.000 -158.082.000 -147.051.000
Driftsresultat 8.623.000 2.944.000 3.834.000 5.024.000 5.425.000
Finansinntekter 269.000 359.000 684.000 647.000 723.000
Finanskostnader -5.000 -10.000 -9.000 -11.000 -11.000
Finans 264.000 349.000 675.000 636.000 712.000
Resultat før skatt 8.887.000 3.293.000 4.509.000 5.661.000 6.137.000
Skattekostnad -1.956.000 -725.000 -992.000 -1.243.000 -1.435.000
Årsresultat 6.931.000 2.568.000 3.517.000 4.418.000 4.702.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.338.000 262.000 1.841.000 78.410.000 70.711.000
Sum omløpsmidler 21.743.000 17.116.000 23.138.000 25.997.000 31.367.000
Sum eiendeler 24.081.000 17.378.000 24.979.000 104.407.000 102.078.000
Sum opptjent egenkapital 3.558.000 2.627.000 59.000 68.753.000 64.335.000
Sum egenkapital 5.396.000 4.465.000 1.897.000 79.500.000 75.083.000
Sum langsiktig gjeld 273.000 222.000 286.000 1.339.000 1.062.000
Sum kortsiktig gjeld 18.412.000 12.692.000 22.796.000 23.568.000 25.934.000
Sum gjeld og egenkapital 24.081.000 17.379.000 24.979.000 104.407.000 102.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.896.000 89.865.000 125.164.000 158.063.000 148.222.000
Andre inntekter 1.932.000 6.927.000 1.776.000 5.042.000 4.253.000
Driftsinntekter 95.827.000 96.791.000 126.940.000 163.106.000 152.475.000
Varekostnad -543.000 -1.743.000 -1.598.000 -2.845.000 -5.037.000
Lønninger -15.760.000 -20.383.000 -27.777.000 -44.195.000 -45.342.000
Avskrivning -207.000 -266.000 -344.000 -1.878.000 -3.239.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -70.695.000 -71.455.000 -93.387.000 -109.164.000 -93.433.000
Driftskostnader -87.205.000 -93.847.000 -123.106.000 -158.082.000 -147.051.000
Driftsresultat 8.623.000 2.944.000 3.834.000 5.024.000 5.425.000
Finansinntekter 269.000 359.000 684.000 647.000 723.000
Finanskostnader -5.000 -10.000 -9.000 -11.000 -11.000
Finans 264.000 349.000 675.000 636.000 712.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -3.200.000 0 -1.074.000
Årsresultat 6.931.000 2.568.000 3.517.000 4.418.000 4.702.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 28.308.000 28.958.000
Maskiner anlegg 412.000 2.384.000 2.840.000
Driftsløsøre 2.338.000 262.000 1.429.000 2.509.000 3.121.000
Sum varige driftsmidler 2.338.000 262.000 1.841.000 33.202.000 34.919.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 45.208.000 35.792.000
Sum anleggsmidler 2.338.000 262.000 1.841.000 78.410.000 70.711.000
Varebeholdning 83.000 0 34.000 0
Kundefordringer 5.795.000 4.285.000 6.262.000 10.925.000 10.799.000
Andre fordringer 994.000 727.000 168.000 1.047.000 1.061.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 14.954.000 12.021.000 14.444.000 13.991.000 19.508.000
Sum omløpsmidler 21.743.000 17.116.000 23.138.000 25.997.000 31.367.000
Sum eiendeler 24.081.000 17.378.000 24.979.000 104.407.000 102.078.000
Sum opptjent egenkapital 3.558.000 2.627.000 59.000 68.753.000 64.335.000
Sum egenkapital 5.396.000 4.465.000 1.897.000 79.500.000 75.083.000
Sum avsetninger til forpliktelser 273.000 222.000 286.000 1.339.000 1.062.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 46.000 1.327.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 273.000 222.000 286.000 1.339.000 1.062.000
Leverandørgjeld 1.275.000 1.805.000 2.535.000 5.370.000 5.355.000
Betalbar skatt 1.905.000 789.000 841.000 966.000 1.453.000
Skyldig offentlige avgifter 1.991.000 1.370.000 1.780.000 3.648.000 4.752.000
Utbytte -6.000.000 -3.200.000 0 -1.074.000
Annen kortsiktig gjeld 7.231.000 8.682.000 13.113.000 13.584.000 13.300.000
Sum kortsiktig gjeld 18.412.000 12.692.000 22.796.000 23.568.000 25.934.000
Sum gjeld og egenkapital 24.081.000 17.379.000 24.979.000 104.407.000 102.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.331.000 4.424.000 342.000 2.429.000 5.433.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1 1.1 1.2
Soliditet 22.4 25.7 7.6 76.1 73.6
Resultatgrad 9.0 3.0 3 3.1 3.6
Rentedekningsgrad 1.724.6 294.4 4 456.7 493.2
Gjeldsgrad 3.5 2.9 12.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 36.9 19.0 18.1 5.4 6
Signatur
23.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex