Atina Invest AS
Juridisk navn:  Atina Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21565980
c/o Erik Simonsen Austre Steinsvikåsen 20 c/o Erik Simonsen Austre Steinsvikåsen 20 Fax: 55306360
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988953717
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Hammersland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
36.73%
Egenkapital  
  
8.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 201.000 147.000 16.000 -59.000 -622.000
Egenkapital: 2.684.000 2.484.000 2.335.000 2.293.000 2.352.000
Regnskap for  Atina Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -41.000 -26.000 -28.000 -24.000 -24.000
Driftsresultat -41.000 -26.000 -28.000 -24.000 -24.000
Finansinntekter 352.000 355.000 314.000 40.000 64.000
Finanskostnader -111.000 -181.000 -270.000 -75.000 -662.000
Finans 241.000 174.000 44.000 -35.000 -598.000
Resultat før skatt 201.000 147.000 16.000 -59.000 -622.000
Skattekostnad 0 2.000 25.000 0 26.000
Årsresultat 201.000 149.000 42.000 -59.000 -597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 513.000 0 0 252.000 348.000
Sum omløpsmidler 2.187.000 2.484.000 2.337.000 2.078.000 2.032.000
Sum eiendeler 2.700.000 2.484.000 2.337.000 2.330.000 2.380.000
Sum opptjent egenkapital 2.584.000 2.383.000 2.234.000 2.192.000 2.252.000
Sum egenkapital 2.684.000 2.484.000 2.335.000 2.293.000 2.352.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 27.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0 0 10.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.699.000 2.484.000 2.337.000 2.330.000 2.380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -26.000 -28.000 -24.000 -24.000
Driftskostnader -41.000 -26.000 -28.000 -24.000 -24.000
Driftsresultat -41.000 -26.000 -28.000 -24.000 -24.000
Finansinntekter 352.000 355.000 314.000 40.000 64.000
Finanskostnader -111.000 -181.000 -270.000 -75.000 -662.000
Finans 241.000 174.000 44.000 -35.000 -598.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 201.000 149.000 42.000 -59.000 -597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 513.000 0 0 252.000 348.000
Sum anleggsmidler 513.000 0 0 252.000 348.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 1.206.000 1.546.000 1.807.000 1.756.000
Kasse, bank 2.187.000 1.278.000 790.000 271.000 275.000
Sum omløpsmidler 2.187.000 2.484.000 2.337.000 2.078.000 2.032.000
Sum eiendeler 2.700.000 2.484.000 2.337.000 2.330.000 2.380.000
Sum opptjent egenkapital 2.584.000 2.383.000 2.234.000 2.192.000 2.252.000
Sum egenkapital 2.684.000 2.484.000 2.335.000 2.293.000 2.352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 27.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 27.000 27.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 0 0 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 0 0 10.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.699.000 2.484.000 2.337.000 2.330.000 2.380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.172.000 2.484.000 2.337.000 2.068.000 2.032.000
Likviditetsgrad 1 145.8 207.8
Likviditetsgrad 2 145.8 0 0 207.8 0.0
Soliditet 99.4 1 99.9 98.4 98.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 -0.1 -0.3 0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 11.5 13.2 12.2 0.7 1.7
Signatur
13.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex