Asker Elektriske Eiendom AS
Juridisk navn:  Asker Elektriske Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66987030
Postboks 137 Drengsrudbekken 10 Fax: 66987038
1371 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 910298879
Aksjekapital: 181.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1976 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: asker elektriske as
Revisor: Hedemarks Revisjonsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.05%
Resultat  
  
-45%
Egenkapital  
  
1.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 596.000 806.000 793.000 789.000 735.000
Resultat: 341.000 620.000 600.000 599.000 432.000
Egenkapital: 5.459.000 5.397.000 5.117.000 4.858.000 4.554.000
Regnskap for  Asker Elektriske Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 596.000 806.000 793.000 789.000 735.000
Driftskostnader -264.000 -204.000 -203.000 -200.000 -317.000
Driftsresultat 331.000 603.000 590.000 589.000 418.000
Finansinntekter 8.000 15.000 9.000 10.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 8.000 15.000 9.000 10.000 10.000
Resultat før skatt 341.000 620.000 600.000 599.000 432.000
Skattekostnad -79.000 -140.000 -141.000 -146.000 -106.000
Årsresultat 262.000 480.000 459.000 453.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.670.000 2.090.000 1.910.000 2.050.000 2.370.000
Sum omløpsmidler 4.466.000 4.105.000 3.954.000 3.530.000 2.865.000
Sum eiendeler 6.136.000 6.195.000 5.864.000 5.580.000 5.235.000
Sum opptjent egenkapital 5.278.000 5.216.000 4.936.000 4.677.000 4.373.000
Sum egenkapital 5.459.000 5.397.000 5.117.000 4.858.000 4.554.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000 448.000 398.000 372.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 6.135.000 6.195.000 5.865.000 5.580.000 5.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.000 1.000 0 0 0
Andre inntekter 572.000 805.000 793.000 789.000 735.000
Driftsinntekter 596.000 806.000 793.000 789.000 735.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -144.000 -143.000 -140.000 -260.000
Driftskostnader -264.000 -204.000 -203.000 -200.000 -317.000
Driftsresultat 331.000 603.000 590.000 589.000 418.000
Finansinntekter 8.000 15.000 9.000 10.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 8.000 15.000 9.000 10.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -150.000 -150.000
Årsresultat 262.000 480.000 459.000 453.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.120.000 1.170.000 1.220.000 1.270.000 1.320.000
Maskiner anlegg 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.130.000 1.190.000 1.250.000 1.310.000 1.370.000
Sum finansielle anleggsmidler 540.000 900.000 660.000 740.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.670.000 2.090.000 1.910.000 2.050.000 2.370.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 49.000 35.000 45.000 23.000 11.000
Andre fordringer 9.000 9.000 6.000 6.000 6.000
Sum investeringer 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Kasse, bank 4.350.000 4.004.000 3.845.000 3.443.000 2.790.000
Sum omløpsmidler 4.466.000 4.105.000 3.954.000 3.530.000 2.865.000
Sum eiendeler 6.136.000 6.195.000 5.864.000 5.580.000 5.235.000
Sum opptjent egenkapital 5.278.000 5.216.000 4.936.000 4.677.000 4.373.000
Sum egenkapital 5.459.000 5.397.000 5.117.000 4.858.000 4.554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Leverandørgjeld 11.000 58.000 3.000 11.000 26.000
Betalbar skatt 79.000 140.000 141.000 146.000 106.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 30.000 31.000 31.000 27.000
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -150.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 21.000 21.000 23.000 35.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000 448.000 398.000 372.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 6.135.000 6.195.000 5.865.000 5.580.000 5.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.140.000 3.657.000 3.556.000 3.158.000 2.535.000
Likviditetsgrad 1 13.7 9.2 9.9 9.5 8.7
Likviditetsgrad 2 13.7 9.2 9.9 9.5 8.7
Soliditet 89.0 87.1 87.2 87.1 8
Resultatgrad 55.5 74.8 74.4 74.7 56.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.5 1 10.2 10.7 8.2
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex