Askøy-Bergen Elektro As
Juridisk navn:  Askøy-Bergen Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56151400
Storebotn 58 Storebotn 58 Fax: 56141809
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 857884922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 6/20/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.67%
Resultat  
  
285.71%
Egenkapital  
  
51.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 33.146.000 30.224.000 34.221.000 36.114.000 34.223.000
Resultat: 1.144.000 -616.000 -85.000 275.000 1.090.000
Egenkapital: 2.976.000 1.969.000 2.585.000 2.669.000 2.442.000
Regnskap for  Askøy-Bergen Elektro As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.146.000 30.224.000 34.221.000 36.114.000 34.223.000
Driftskostnader -32.019.000 -30.769.000 -34.258.000 -35.801.000 -33.103.000
Driftsresultat 1.127.000 -546.000 -36.000 313.000 1.120.000
Finansinntekter 46.000 2.000 4.000 12.000 12.000
Finanskostnader -29.000 -72.000 -53.000 -51.000 -42.000
Finans 17.000 -70.000 -49.000 -39.000 -30.000
Resultat før skatt 1.144.000 -616.000 -85.000 275.000 1.090.000
Skattekostnad -137.000 0 0 -47.000 -261.000
Årsresultat 1.007.000 -616.000 -85.000 228.000 829.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 306.000 383.000 588.000 831.000 982.000
Sum omløpsmidler 8.923.000 8.157.000 9.282.000 9.309.000 9.932.000
Sum eiendeler 9.229.000 8.540.000 9.870.000 10.140.000 10.914.000
Sum opptjent egenkapital 2.876.000 1.869.000 2.485.000 2.569.000 2.342.000
Sum egenkapital 2.976.000 1.969.000 2.585.000 2.669.000 2.442.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.253.000 6.571.000 7.285.000 7.471.000 8.473.000
Sum gjeld og egenkapital 9.229.000 8.540.000 9.870.000 10.140.000 10.915.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.146.000 30.224.000 34.200.000 36.114.000 34.193.000
Andre inntekter 0 21.000 0 30.000
Driftsinntekter 33.146.000 30.224.000 34.221.000 36.114.000 34.223.000
Varekostnad -11.480.000 -9.459.000 -9.967.000 -12.371.000 -11.161.000
Lønninger -16.365.000 -17.005.000 -19.345.000 -18.889.000 -17.365.000
Avskrivning -167.000 -240.000 -252.000 -291.000 -353.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.007.000 -4.065.000 -4.694.000 -4.250.000 -4.224.000
Driftskostnader -32.019.000 -30.769.000 -34.258.000 -35.801.000 -33.103.000
Driftsresultat 1.127.000 -546.000 -36.000 313.000 1.120.000
Finansinntekter 46.000 2.000 4.000 12.000 12.000
Finanskostnader -29.000 -72.000 -53.000 -51.000 -42.000
Finans 17.000 -70.000 -49.000 -39.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.400.000
Årsresultat 1.007.000 -616.000 -85.000 228.000 829.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 276.000 452.000 673.000 930.000
Sum varige driftsmidler 212.000 276.000 452.000 673.000 930.000
Sum finansielle anleggsmidler 94.000 107.000 135.000 159.000 52.000
Sum anleggsmidler 306.000 383.000 588.000 831.000 982.000
Varebeholdning 2.682.000 2.253.000 1.930.000 1.826.000 1.841.000
Kundefordringer 4.778.000 4.897.000 3.639.000 5.101.000 5.939.000
Andre fordringer 535.000 490.000 237.000 772.000 696.000
Sum investeringer 0 10.000 0 0
Kasse, bank 928.000 517.000 3.465.000 1.610.000 1.457.000
Sum omløpsmidler 8.923.000 8.157.000 9.282.000 9.309.000 9.932.000
Sum eiendeler 9.229.000 8.540.000 9.870.000 10.140.000 10.914.000
Sum opptjent egenkapital 2.876.000 1.869.000 2.485.000 2.569.000 2.342.000
Sum egenkapital 2.976.000 1.969.000 2.585.000 2.669.000 2.442.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 278.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.125.000 1.308.000 1.090.000 1.077.000 986.000
Betalbar skatt 137.000 0 0 47.000 261.000
Skyldig offentlige avgifter 2.018.000 1.827.000 2.257.000 2.481.000 2.722.000
Utbytte 0 0 0 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 2.973.000 3.159.000 3.939.000 3.865.000 4.504.000
Sum kortsiktig gjeld 6.253.000 6.571.000 7.285.000 7.471.000 8.473.000
Sum gjeld og egenkapital 9.229.000 8.540.000 9.870.000 10.140.000 10.915.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.670.000 1.586.000 1.997.000 1.838.000 1.459.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1 1 1
Soliditet 32.2 23.1 26.2 26.3 22.4
Resultatgrad 3.4 -1.8 -0.1 0.9 3.3
Rentedekningsgrad 38.9 -7.6 -0.7 6.1 26.7
Gjeldsgrad 2.1 3.3 2.8 2.8 3.5
Total kapitalrentabilitet 12.7 -6.4 -0.3 3.2 10.4
Signatur
19.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex