Asbjørn Bakken Å-Se As
Juridisk navn:  Asbjørn Bakken Å-Se As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38006150
Vestre Strandgate 32 Vestre Strandgate 32 Fax:
4612 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 983989071
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/10/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Rolf Birkeland AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.73%
Resultat  
  
-109.86%
Egenkapital  
  
-1.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.139.000 8.388.000 5.858.000 4.308.000 4.668.000
Resultat: -287.000 2.912.000 686.000 1.015.000 1.763.000
Egenkapital: 12.886.000 13.113.000 13.733.000 14.063.000 13.293.000
Regnskap for  Asbjørn Bakken Å-Se As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.139.000 8.388.000 5.858.000 4.308.000 4.668.000
Driftskostnader -5.424.000 -5.493.000 -5.166.000 -3.291.000 -2.958.000
Driftsresultat -285.000 2.894.000 691.000 1.018.000 1.710.000
Finansinntekter 1.000 21.000 1.000 2.000 61.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -5.000 -7.000
Finans -3.000 17.000 -4.000 -3.000 54.000
Resultat før skatt -287.000 2.912.000 686.000 1.015.000 1.763.000
Skattekostnad 60.000 -633.000 -160.000 -245.000 -424.000
Årsresultat -227.000 2.279.000 527.000 770.000 1.339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.721.000 20.119.000 19.976.000 8.838.000 8.633.000
Sum omløpsmidler 1.449.000 1.724.000 1.159.000 6.383.000 6.424.000
Sum eiendeler 18.170.000 21.843.000 21.135.000 15.221.000 15.057.000
Sum opptjent egenkapital 12.786.000 13.013.000 13.633.000 13.963.000 13.193.000
Sum egenkapital 12.886.000 13.113.000 13.733.000 14.063.000 13.293.000
Sum langsiktig gjeld 4.633.000 4.891.000 1.191.000 221.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 3.839.000 6.211.000 936.000 1.490.000
Sum gjeld og egenkapital 18.171.000 21.843.000 21.135.000 15.220.000 15.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.900.000 5.612.000 5.609.000 4.238.000 4.668.000
Andre inntekter 1.239.000 2.776.000 249.000 70.000 0
Driftsinntekter 5.139.000 8.388.000 5.858.000 4.308.000 4.668.000
Varekostnad -1.172.000 -924.000 -409.000 -25.000 -40.000
Lønninger -2.007.000 -2.229.000 -2.508.000 -2.102.000 -1.892.000
Avskrivning -953.000 -764.000 -630.000 -238.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.292.000 -1.576.000 -1.619.000 -926.000 -810.000
Driftskostnader -5.424.000 -5.493.000 -5.166.000 -3.291.000 -2.958.000
Driftsresultat -285.000 2.894.000 691.000 1.018.000 1.710.000
Finansinntekter 1.000 21.000 1.000 2.000 61.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -5.000 -7.000
Finans -3.000 17.000 -4.000 -3.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.900.000 0 0 0
Årsresultat -227.000 2.279.000 527.000 770.000 1.339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 30.000 28.000 29.000
Fast eiendom 13.988.000 18.329.000 18.545.000 0 0
Maskiner anlegg 415.000 637.000 514.000 0 0
Driftsløsøre 1.802.000 637.000 414.000 306.000 435.000
Sum varige driftsmidler 16.205.000 19.603.000 19.474.000 306.000 435.000
Sum finansielle anleggsmidler 516.000 516.000 473.000 8.504.000 8.169.000
Sum anleggsmidler 16.721.000 20.119.000 19.976.000 8.838.000 8.633.000
Varebeholdning 225.000 201.000 215.000 0 0
Kundefordringer 290.000 161.000 213.000 9.000 67.000
Andre fordringer 129.000 78.000 97.000 1.000 365.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 805.000 1.283.000 635.000 680.000 714.000
Sum omløpsmidler 1.449.000 1.724.000 1.159.000 6.383.000 6.424.000
Sum eiendeler 18.170.000 21.843.000 21.135.000 15.221.000 15.057.000
Sum opptjent egenkapital 12.786.000 13.013.000 13.633.000 13.963.000 13.193.000
Sum egenkapital 12.886.000 13.113.000 13.733.000 14.063.000 13.293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 139.000 225.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.633.000 4.891.000 1.191.000 221.000 273.000
Leverandørgjeld 254.000 157.000 230.000 23.000 28.000
Betalbar skatt 26.000 377.000 186.000 155.000 186.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 198.000 202.000 176.000 136.000
Utbytte -2.900.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 182.000 207.000 5.593.000 582.000 1.140.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 3.839.000 6.211.000 936.000 1.490.000
Sum gjeld og egenkapital 18.171.000 21.843.000 21.135.000 15.220.000 15.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 797.000 -2.115.000 -5.052.000 5.447.000 4.934.000
Likviditetsgrad 1 2.2 0.4 0.2 6.8 4.3
Likviditetsgrad 2 1.9 0.4 0.2 6.8 4.3
Soliditet 70.9 6 6 92.4 88.3
Resultatgrad -5.5 34.5 11.8 23.6 36.6
Rentedekningsgrad -71.3 723.5 138.2 203.6 244.3
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.5 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.6 13.3 3.3 6.7 11.8
Signatur
01.11.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.11.2021
Styreleder og varamann hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex