Asak Massemottak As
Juridisk navn:  Asak Massemottak As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 567 Skøyen Lysaker torg 35 Fax:
0214 Oslo 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916368224
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.9%
Resultat  
  
54.24%
Egenkapital  
  
-20.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.408.000 44.684.000 50.548.000 31.526.000 40.494.000
Resultat: -2.942.000 -6.429.000 -3.920.000 -1.899.000 598.000
Egenkapital: 3.404.000 4.300.000 182.000 72.000 461.000
Regnskap for  Asak Massemottak As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.408.000 44.684.000 50.548.000 31.526.000 40.494.000
Driftskostnader -6.707.000 -49.642.000 -53.574.000 -33.114.000 -39.682.000
Driftsresultat -1.299.000 -4.958.000 -3.026.000 -1.588.000 811.000
Finansinntekter 49.000 76.000 2.000 1.000 8.000
Finanskostnader -1.693.000 -1.546.000 -896.000 -312.000 -221.000
Finans -1.644.000 -1.470.000 -894.000 -311.000 -213.000
Resultat før skatt -2.942.000 -6.429.000 -3.920.000 -1.899.000 598.000
Skattekostnad 647.000 1.414.000 836.000 426.000 -160.000
Årsresultat -2.295.000 -5.015.000 -3.084.000 -1.473.000 438.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.325.000 9.138.000 6.238.000 7.325.000 7.178.000
Sum omløpsmidler 18.564.000 23.808.000 10.159.000 4.266.000 2.401.000
Sum eiendeler 30.889.000 32.946.000 16.397.000 11.591.000 9.579.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -825.000
Sum egenkapital 3.404.000 4.300.000 182.000 72.000 461.000
Sum langsiktig gjeld 25.705.000 24.290.000 6.181.000 1.447.000 1.086.000
Sum kortsiktig gjeld 1.779.000 4.355.000 10.034.000 10.072.000 8.032.000
Sum gjeld og egenkapital 30.888.000 32.945.000 16.397.000 11.591.000 9.579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.946.000 44.367.000 50.365.000 31.218.000 40.314.000
Andre inntekter 462.000 317.000 183.000 309.000 180.000
Driftsinntekter 5.408.000 44.684.000 50.548.000 31.526.000 40.494.000
Varekostnad -3.098.000 -9.198.000 -10.567.000 -10.192.000 -14.903.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -560.000 -18.947.000 -18.470.000 -6.375.000 -7.700.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.049.000 -21.497.000 -24.537.000 -16.547.000 -17.079.000
Driftskostnader -6.707.000 -49.642.000 -53.574.000 -33.114.000 -39.682.000
Driftsresultat -1.299.000 -4.958.000 -3.026.000 -1.588.000 811.000
Finansinntekter 49.000 76.000 2.000 1.000 8.000
Finanskostnader -1.693.000 -1.546.000 -896.000 -312.000 -221.000
Finans -1.644.000 -1.470.000 -894.000 -311.000 -213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.295.000 -5.015.000 -3.084.000 -1.473.000 438.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 1.297.000 1.945.000 2.594.000
Sum Immatrielle midler 8.821.000 5.636.000 2.737.000 2.308.000 2.854.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.504.000 3.502.000 3.502.000 5.017.000 4.324.000
Sum anleggsmidler 12.325.000 9.138.000 6.238.000 7.325.000 7.178.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 123.000 0 0 0 225.000
Andre fordringer 1.508.000 1.270.000 1.336.000 1.375.000 904.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.824.000 0 0
Sum omløpsmidler 18.564.000 23.808.000 10.159.000 4.266.000 2.401.000
Sum eiendeler 30.889.000 32.946.000 16.397.000 11.591.000 9.579.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -825.000
Sum egenkapital 3.404.000 4.300.000 182.000 72.000 461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.705.000 24.290.000 6.181.000 1.447.000 1.086.000
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 29.000 5.420.000 5.329.000 4.594.000
Sum langsiktig gjeld 25.705.000 24.290.000 6.181.000 1.447.000 1.086.000
Leverandørgjeld 770.000 3.055.000 2.552.000 2.953.000 2.506.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 985.000 1.270.000 2.061.000 1.790.000 932.000
Sum kortsiktig gjeld 1.779.000 4.355.000 10.034.000 10.072.000 8.032.000
Sum gjeld og egenkapital 30.888.000 32.945.000 16.397.000 11.591.000 9.579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.785.000 19.453.000 125.000 -5.806.000 -5.631.000
Likviditetsgrad 1 10.4 5.5 1 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 10.4 5.5 1 0.4 0.3
Soliditet 11.0 13.1 1.1 0.6 4.8
Resultatgrad -24.0 -11.1 2
Rentedekningsgrad -0.8 -3.2 -3.4 -5.1 3.7
Gjeldsgrad 8.1 6.7 89.1 1 19.8
Total kapitalrentabilitet -4.0 -14.8 -18.4 -13.7 8.5
Signatur
01.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex