Asak Eiendom AS
Juridisk navn:  Asak Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69216420
Langbrygga 3 Langbrygga 3 Fax: 69216430
1767 Halden 1767 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 951153745
Aksjekapital: 2.901.275 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/28/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.35%
Resultat  
  
-126.72%
Egenkapital  
  
-0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 677.000 668.000 602.000 680.000 65.000
Resultat: -1.538.000 5.757.000 1.693.000 1.700.000 7.255.000
Egenkapital: 44.442.000 44.823.000 38.634.000 35.768.000 32.842.000
Regnskap for  Asak Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 677.000 668.000 602.000 680.000 65.000
Driftskostnader -2.531.000 -1.962.000 -1.981.000 -1.837.000 -554.000
Driftsresultat -1.855.000 -1.294.000 -1.378.000 -1.156.000 -489.000
Finansinntekter 694.000 7.138.000 3.917.000 4.257.000 8.497.000
Finanskostnader -377.000 -87.000 -846.000 -1.400.000 -753.000
Finans 317.000 7.051.000 3.071.000 2.857.000 7.744.000
Resultat før skatt -1.538.000 5.757.000 1.693.000 1.700.000 7.255.000
Skattekostnad 338.000 99.000 276.000 270.000 67.000
Årsresultat -1.200.000 5.856.000 1.969.000 1.970.000 7.322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.894.000 44.041.000 33.491.000 46.868.000 31.755.000
Sum omløpsmidler 4.011.000 1.175.000 9.274.000 11.483.000 31.666.000
Sum eiendeler 61.905.000 45.216.000 42.765.000 58.351.000 63.421.000
Sum opptjent egenkapital 31.544.000 35.481.000 29.292.000 26.426.000 23.500.000
Sum egenkapital 44.442.000 44.823.000 38.634.000 35.768.000 32.842.000
Sum langsiktig gjeld 17.184.000 80.000 3.901.000 22.327.000 30.259.000
Sum kortsiktig gjeld 280.000 313.000 231.000 256.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 61.906.000 45.216.000 42.766.000 58.351.000 63.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 677.000 668.000 602.000 593.000 25.000
Andre inntekter 0 0 0 88.000 40.000
Driftsinntekter 677.000 668.000 602.000 680.000 65.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.443.000 -1.010.000 -927.000 -930.000 -200.000
Avskrivning -475.000 -447.000 -314.000 -261.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -613.000 -505.000 -740.000 -646.000 -243.000
Driftskostnader -2.531.000 -1.962.000 -1.981.000 -1.837.000 -554.000
Driftsresultat -1.855.000 -1.294.000 -1.378.000 -1.156.000 -489.000
Finansinntekter 694.000 7.138.000 3.917.000 4.257.000 8.497.000
Finanskostnader -377.000 -87.000 -846.000 -1.400.000 -753.000
Finans 317.000 7.051.000 3.071.000 2.857.000 7.744.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.200.000 5.856.000 1.969.000 1.970.000 7.322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 0 0 0 0
Fast eiendom 24.830.000 24.970.000 25.110.000 25.251.000 16.605.000
Maskiner anlegg 657.000 933.000 427.000 579.000 292.000
Driftsløsøre 547.000 500.000 383.000 299.000 79.000
Sum varige driftsmidler 26.034.000 26.403.000 25.921.000 26.129.000 16.976.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.834.000 17.638.000 7.571.000 20.739.000 14.779.000
Sum anleggsmidler 57.894.000 44.041.000 33.491.000 46.868.000 31.755.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 70.000 75.000 4.956.000 8.365.000 31.620.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.892.000 672.000 3.168.000 1.477.000 46.000
Sum omløpsmidler 4.011.000 1.175.000 9.274.000 11.483.000 31.666.000
Sum eiendeler 61.905.000 45.216.000 42.765.000 58.351.000 63.421.000
Sum opptjent egenkapital 31.544.000 35.481.000 29.292.000 26.426.000 23.500.000
Sum egenkapital 44.442.000 44.823.000 38.634.000 35.768.000 32.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 80.000 86.000 109.000 93.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.184.000 80.000 3.901.000 22.327.000 30.259.000
Leverandørgjeld 11.000 142.000 48.000 67.000 320.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 78.000 96.000 86.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 93.000 87.000 103.000 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 313.000 231.000 256.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 61.906.000 45.216.000 42.766.000 58.351.000 63.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.731.000 862.000 9.043.000 11.227.000 31.346.000
Likviditetsgrad 1 14.3 3.8 40.1 44.9 9
Likviditetsgrad 2 14.3 3.8 40.1 44.9 9
Soliditet 71.8 99.1 90.3 61.3 51.8
Resultatgrad -193.7 -228.9 -752.3
Rentedekningsgrad -4.9 -14.9 -1.6 -0.8 -0.6
Gjeldsgrad 0.4 0 0.1 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet -1.9 12.9 5.9 5.3 12.6
Signatur
04.03.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
04.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex