Asaj As
Juridisk navn:  Asaj As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Korniveien 8 Korniveien 8 Fax:
3157 Barkåker 3157 Barkåker
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 923886869
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Balanse Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
21.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 70.000 0
Resultat: -216.000 0
Egenkapital: 478.000 394.000
Regnskap for  Asaj As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 70.000 0
Driftskostnader -81.000 0
Driftsresultat -11.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -205.000 0
Finans -205.000 0
Resultat før skatt -216.000 0
Skattekostnad 0
Årsresultat -216.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.639.000 0
Sum omløpsmidler 211.000 400.000
Sum eiendeler 5.850.000 400.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 0
Sum egenkapital 478.000 394.000
Sum langsiktig gjeld 5.362.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 5.850.000 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 70.000 0
Driftsinntekter 70.000 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -81.000 0
Driftskostnader -81.000 0
Driftsresultat -11.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -205.000 0
Finans -205.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -216.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 5.639.000 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 5.639.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 5.639.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 209.000 400.000
Sum omløpsmidler 211.000 400.000
Sum eiendeler 5.850.000 400.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 0
Sum egenkapital 478.000 394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.362.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 5.850.000 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 394.000
Likviditetsgrad 1 21.1 66.7
Likviditetsgrad 2 21.1 66.7
Soliditet 8.2 98.5
Resultatgrad -15.7
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 11.2 0
Total kapitalrentabilitet -0.2 0
Signatur
04.12.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex