Asad AS
Juridisk navn:  Asad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22559990
Magnus Bergs Gate 3 Magnus Bergs Gate 3 Fax: 22559991
0266 Oslo 266 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975965333
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/20/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: K. Bugge AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.31%
Resultat  
  
206.14%
Egenkapital  
  
8.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 549.000 562.000 444.000 391.000 362.000
Resultat: 121.000 -114.000 -200.000 -285.000 -358.000
Egenkapital: -1.284.000 -1.405.000 -1.291.000 -1.091.000 -806.000
Regnskap for  Asad AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 549.000 562.000 444.000 391.000 362.000
Driftskostnader -428.000 -675.000 -644.000 -676.000 -719.000
Driftsresultat 122.000 -113.000 -199.000 -284.000 -356.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 121.000 -114.000 -200.000 -285.000 -358.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 121.000 -114.000 -200.000 -285.000 -358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 25.000 32.000 38.000 45.000
Sum omløpsmidler 1.579.000 1.457.000 1.432.000 1.499.000 1.553.000
Sum eiendeler 1.598.000 1.482.000 1.464.000 1.537.000 1.598.000
Sum opptjent egenkapital -1.384.000 -1.505.000 -1.391.000 -1.191.000 -906.000
Sum egenkapital -1.284.000 -1.405.000 -1.291.000 -1.091.000 -806.000
Sum langsiktig gjeld 2.827.000 2.833.000 2.688.000 2.568.000 2.353.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 54.000 67.000 60.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 1.598.000 1.482.000 1.464.000 1.537.000 1.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 457.000 562.000 444.000 391.000 352.000
Andre inntekter 92.000 0 0 0 10.000
Driftsinntekter 549.000 562.000 444.000 391.000 362.000
Varekostnad -54.000 -270.000 -97.000 -50.000 -77.000
Lønninger -141.000 -188.000 -324.000 -303.000 -303.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -226.000 -210.000 -216.000 -316.000 -332.000
Driftskostnader -428.000 -675.000 -644.000 -676.000 -719.000
Driftsresultat 122.000 -113.000 -199.000 -284.000 -356.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 121.000 -114.000 -200.000 -285.000 -358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 25.000 32.000 38.000 45.000
Sum varige driftsmidler 19.000 25.000 32.000 38.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 25.000 32.000 38.000 45.000
Varebeholdning 828.000 860.000 939.000 941.000 972.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 12.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 751.000 597.000 481.000 552.000 575.000
Sum omløpsmidler 1.579.000 1.457.000 1.432.000 1.499.000 1.553.000
Sum eiendeler 1.598.000 1.482.000 1.464.000 1.537.000 1.598.000
Sum opptjent egenkapital -1.384.000 -1.505.000 -1.391.000 -1.191.000 -906.000
Sum egenkapital -1.284.000 -1.405.000 -1.291.000 -1.091.000 -806.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.827.000 2.833.000 2.688.000 2.568.000 2.353.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 35.000 33.000 30.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 19.000 33.000 30.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 54.000 67.000 60.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 1.598.000 1.482.000 1.464.000 1.537.000 1.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.524.000 1.403.000 1.365.000 1.439.000 1.502.000
Likviditetsgrad 1 28.7 27 21. 25 30.5
Likviditetsgrad 2 13.7 11.1 7.4 9.3 11.4
Soliditet -80.4 -94.8 -88.2 -50.4
Resultatgrad 22.2 -20.1 -44.8 -72.6 -98.3
Rentedekningsgrad 122.0 -
Gjeldsgrad -2.2 -2.1 -2.1 -2.4
Total kapitalrentabilitet 7.6 -7.6 -13.6 -18.5 -22.3
Signatur
17.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex