As Vemi Valdres Elektromekaniske Industri
Juridisk navn:  As Vemi Valdres Elektromekaniske Industri
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61344153
Tyinvegen 1433 Tyinvegen 1433 Fax: 61344378
2960 Røn 2960 Røn
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 925686166
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/8/1973
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fagernes Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.84%
Resultat  
  
-163.69%
Egenkapital  
  
-43.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 56.000 551.000 630.000 1.029.000 710.000
Resultat: -107.000 168.000 120.000 466.000 154.000
Egenkapital: 141.000 248.000 518.000 706.000 490.000
Regnskap for  As Vemi Valdres Elektromekaniske Industri
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 56.000 551.000 630.000 1.029.000 710.000
Driftskostnader -158.000 -378.000 -505.000 -558.000 -550.000
Driftsresultat -102.000 174.000 125.000 471.000 158.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -6.000 -5.000
Finans -6.000 -5.000 -5.000 -6.000 -4.000
Resultat før skatt -107.000 168.000 120.000 466.000 154.000
Skattekostnad -37.000 -8.000 0 0
Årsresultat -107.000 131.000 112.000 466.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 39.000
Sum omløpsmidler 198.000 358.000 611.000 825.000 549.000
Sum eiendeler 236.000 396.000 649.000 863.000 588.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 148.000 418.000 606.000 390.000
Sum egenkapital 141.000 248.000 518.000 706.000 490.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96.000 149.000 132.000 158.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 397.000 650.000 864.000 588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.000 543.000 584.000 971.000 657.000
Andre inntekter 8.000 46.000 58.000 52.000
Driftsinntekter 56.000 551.000 630.000 1.029.000 710.000
Varekostnad -63.000 -188.000 -291.000 -352.000 -329.000
Lønninger -10.000 -6.000 -5.000 -7.000 -5.000
Avskrivning 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -183.000 -195.000 -186.000 -193.000
Driftskostnader -158.000 -378.000 -505.000 -558.000 -550.000
Driftsresultat -102.000 174.000 125.000 471.000 158.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -6.000 -5.000
Finans -6.000 -5.000 -5.000 -6.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -107.000 131.000 112.000 466.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum varige driftsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 39.000
Varebeholdning 138.000 178.000 135.000 208.000 258.000
Kundefordringer 31.000 80.000 132.000 133.000 66.000
Andre fordringer 15.000 4.000 18.000 17.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.000 96.000 326.000 467.000 221.000
Sum omløpsmidler 198.000 358.000 611.000 825.000 549.000
Sum eiendeler 236.000 396.000 649.000 863.000 588.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 148.000 418.000 606.000 390.000
Sum egenkapital 141.000 248.000 518.000 706.000 490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 49.000 41.000 40.000 50.000
Betalbar skatt 29.000 37.000 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 64.000 95.000 13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 17.000 19.000 23.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 149.000 132.000 158.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 237.000 397.000 650.000 864.000 588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 209.000 479.000 667.000 451.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.4 4.6 5.2 5
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2 3.6 3.9 3
Soliditet 59.5 62.5 79.7 81.7 83.3
Resultatgrad -182.1 31.6 19.8 45.8 22.3
Rentedekningsgrad -17.0 29.0 2 78.5 31.6
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -43.0 44.1 19.2 54.5 2
Signatur
26.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex