As Tinn-Per
Juridisk navn:  As Tinn-Per
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32161920
Helgelandsmoen Næringspark Helgelandsmoen Næringspark Fax: 32161921
3512 Hønefoss 3512 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 916766491
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/8/1965 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
68.36%
Resultat  
  
6566.67%
Egenkapital  
  
15.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.305.000 1.963.000 3.855.000 3.574.000 3.186.000
Resultat: 400.000 6.000 223.000 314.000 41.000
Egenkapital: 2.336.000 2.024.000 2.021.000 1.848.000 1.602.000
Regnskap for  As Tinn-Per
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.305.000 1.963.000 3.855.000 3.574.000 3.186.000
Driftskostnader -2.888.000 -1.921.000 -3.586.000 -3.206.000 -3.105.000
Driftsresultat 418.000 42.000 269.000 367.000 81.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -20.000 -36.000 -47.000 -54.000 -41.000
Finans -17.000 -36.000 -46.000 -53.000 -41.000
Resultat før skatt 400.000 6.000 223.000 314.000 41.000
Skattekostnad -89.000 -2.000 -50.000 -67.000 -7.000
Årsresultat 312.000 3.000 173.000 247.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 648.000 753.000 891.000 1.057.000 1.155.000
Sum omløpsmidler 3.193.000 3.060.000 2.812.000 2.650.000 2.418.000
Sum eiendeler 3.841.000 3.813.000 3.703.000 3.707.000 3.573.000
Sum opptjent egenkapital -1.620.000 -1.932.000 -1.935.000 -2.108.000 -2.355.000
Sum egenkapital 2.336.000 2.024.000 2.021.000 1.848.000 1.602.000
Sum langsiktig gjeld 174.000 435.000 547.000 623.000 678.000
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 1.353.000 1.135.000 1.236.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 3.841.000 3.812.000 3.703.000 3.707.000 3.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.120.000 1.963.000 3.855.000 3.574.000 3.186.000
Andre inntekter 186.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.305.000 1.963.000 3.855.000 3.574.000 3.186.000
Varekostnad -602.000 -476.000 -1.371.000 -1.229.000 -963.000
Lønninger -1.208.000 -850.000 -1.665.000 -1.458.000 -1.442.000
Avskrivning -105.000 -138.000 -166.000 -166.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -540.000 -511.000 -585.000 -542.000 -539.000
Driftskostnader -2.888.000 -1.921.000 -3.586.000 -3.206.000 -3.105.000
Driftsresultat 418.000 42.000 269.000 367.000 81.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -20.000 -36.000 -47.000 -54.000 -41.000
Finans -17.000 -36.000 -46.000 -53.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 312.000 3.000 173.000 247.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 267.000 317.000 367.000 417.000 467.000
Sum Immatrielle midler 267.000 317.000 367.000 417.000 467.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 381.000 436.000 524.000 640.000 688.000
Sum varige driftsmidler 381.000 436.000 524.000 640.000 688.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 648.000 753.000 891.000 1.057.000 1.155.000
Varebeholdning 2.280.000 2.591.000 2.553.000 2.368.000 2.215.000
Kundefordringer 500.000 367.000 182.000 218.000 76.000
Andre fordringer 55.000 69.000 10.000 8.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 357.000 33.000 67.000 57.000 49.000
Sum omløpsmidler 3.193.000 3.060.000 2.812.000 2.650.000 2.418.000
Sum eiendeler 3.841.000 3.813.000 3.703.000 3.707.000 3.573.000
Sum opptjent egenkapital -1.620.000 -1.932.000 -1.935.000 -2.108.000 -2.355.000
Sum egenkapital 2.336.000 2.024.000 2.021.000 1.848.000 1.602.000
Sum avsetninger til forpliktelser 174.000 135.000 147.000 123.000 78.000
Gjeld til kredittinstitutt 264.000 229.000 320.000 305.000
Sum langsiktig gjeld 174.000 435.000 547.000 623.000 678.000
Leverandørgjeld 52.000 35.000 53.000 155.000 248.000
Betalbar skatt 50.000 14.000 26.000 22.000 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 97.000 164.000 114.000 119.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.107.000 943.000 664.000 625.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 1.353.000 1.135.000 1.236.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 3.841.000 3.812.000 3.703.000 3.707.000 3.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.862.000 1.707.000 1.677.000 1.414.000 1.125.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2.5 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2
Soliditet 60.8 53.1 54.6 49.9 44.8
Resultatgrad 12.6 2.1 7 10.3 2.5
Rentedekningsgrad 20.9 1.2 5.7 6.8 2
Gjeldsgrad 0.6 0.9 0.8 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.0 1.1 7.3 9.9 2.3
Signatur
21.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.11.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex