As Stalheim Hotel
Juridisk navn:  As Stalheim Hotel
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56520122
Stalheim Stalheim Fax: 56520056
5715 Stalheim 5715 Stalheim
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 916178832
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/24/1917
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.51%
Resultat  
  
101%
Egenkapital  
  
4.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.477.000 23.647.000 22.624.000 21.671.000 18.223.000
Resultat: 605.000 301.000 1.223.000 1.772.000 477.000
Egenkapital: 11.221.000 10.777.000 10.544.000 10.096.000 9.082.000
Regnskap for  As Stalheim Hotel
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.477.000 23.647.000 22.624.000 21.671.000 18.223.000
Driftskostnader -23.644.000 -23.149.000 -21.147.000 -19.712.000 -17.530.000
Driftsresultat 832.000 499.000 1.476.000 1.958.000 693.000
Finansinntekter 35.000 40.000 12.000 59.000 82.000
Finanskostnader -262.000 -239.000 -266.000 -246.000 -299.000
Finans -227.000 -199.000 -254.000 -187.000 -217.000
Resultat før skatt 605.000 301.000 1.223.000 1.772.000 477.000
Skattekostnad -161.000 -68.000 -294.000 -438.000 -113.000
Årsresultat 444.000 233.000 929.000 1.334.000 364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.559.000 11.324.000 11.193.000 9.794.000 10.188.000
Sum omløpsmidler 7.658.000 5.952.000 7.664.000 8.582.000 6.532.000
Sum eiendeler 18.217.000 17.276.000 18.857.000 18.376.000 16.720.000
Sum opptjent egenkapital 5.301.000 4.857.000 4.624.000 4.176.000 3.162.000
Sum egenkapital 11.221.000 10.777.000 10.544.000 10.096.000 9.082.000
Sum langsiktig gjeld 5.760.000 5.301.000 6.299.000 5.659.000 6.345.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.197.000 2.013.000 2.621.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 18.217.000 17.275.000 18.856.000 18.376.000 16.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.405.000 23.593.000 22.557.000 21.624.000 18.177.000
Andre inntekter 72.000 54.000 67.000 47.000 46.000
Driftsinntekter 24.477.000 23.647.000 22.624.000 21.671.000 18.223.000
Varekostnad -4.458.000 -4.225.000 -4.265.000 -3.883.000 -3.329.000
Lønninger -12.430.000 -12.183.000 -10.956.000 -9.708.000 -8.693.000
Avskrivning -1.167.000 -1.144.000 -1.052.000 -1.011.000 -1.107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.589.000 -5.597.000 -4.874.000 -5.110.000 -4.401.000
Driftskostnader -23.644.000 -23.149.000 -21.147.000 -19.712.000 -17.530.000
Driftsresultat 832.000 499.000 1.476.000 1.958.000 693.000
Finansinntekter 35.000 40.000 12.000 59.000 82.000
Finanskostnader -262.000 -239.000 -266.000 -246.000 -299.000
Finans -227.000 -199.000 -254.000 -187.000 -217.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -480.000 -320.000 -192.000
Årsresultat 444.000 233.000 929.000 1.334.000 364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.231.000 9.852.000 9.680.000 8.193.000 8.620.000
Maskiner anlegg 50.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.267.000 1.462.000 1.503.000 1.591.000 1.557.000
Sum varige driftsmidler 10.549.000 11.314.000 11.183.000 9.784.000 10.178.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.559.000 11.324.000 11.193.000 9.794.000 10.188.000
Varebeholdning 665.000 427.000 513.000 509.000 555.000
Kundefordringer 453.000 308.000 848.000 1.251.000 165.000
Andre fordringer 119.000 118.000 204.000 880.000 969.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.421.000 5.098.000 6.098.000 5.941.000 4.843.000
Sum omløpsmidler 7.658.000 5.952.000 7.664.000 8.582.000 6.532.000
Sum eiendeler 18.217.000 17.276.000 18.857.000 18.376.000 16.720.000
Sum opptjent egenkapital 5.301.000 4.857.000 4.624.000 4.176.000 3.162.000
Sum egenkapital 11.221.000 10.777.000 10.544.000 10.096.000 9.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 48.000 60.000 125.000 202.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.760.000 5.301.000 6.299.000 5.659.000 6.345.000
Leverandørgjeld 155.000 214.000 278.000 1.039.000 156.000
Betalbar skatt 209.000 79.000 359.000 515.000 170.000
Skyldig offentlige avgifter 329.000 369.000 369.000 286.000 266.000
Utbytte 0 0 -480.000 -320.000 -192.000
Annen kortsiktig gjeld 542.000 535.000 528.000 460.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 1.197.000 2.013.000 2.621.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 18.217.000 17.275.000 18.856.000 18.376.000 16.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.422.000 4.755.000 5.651.000 5.961.000 5.239.000
Likviditetsgrad 1 6.2 5 3.8 3.3 5.1
Likviditetsgrad 2 5.7 4.6 3.6 3.1 4.7
Soliditet 61.6 62.4 55.9 54.9 54.3
Resultatgrad 3.4 2.1 6.5 9 3.8
Rentedekningsgrad 3.2 2.1 5.5 8 2.6
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.8 3.1 7.9 1 4.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
DUGSTAD TRYGVE
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex