As Skjold Senter
Juridisk navn:  As Skjold Senter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55226738
Ytrebygdsvegen 70 Hjortevegen 2 Fax:
5252 Søreidgrend 5236 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 933068692
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/1974 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.68%
Resultat  
  
29.79%
Egenkapital  
  
8.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.310.000 1.319.000 1.271.000 1.259.000 1.310.000
Resultat: 501.000 386.000 376.000 506.000 292.000
Egenkapital: 4.896.000 4.505.000 4.205.000 3.917.000 3.535.000
Regnskap for  As Skjold Senter
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.310.000 1.319.000 1.271.000 1.259.000 1.310.000
Driftskostnader -775.000 -875.000 -837.000 -693.000 -963.000
Driftsresultat 536.000 445.000 434.000 566.000 346.000
Finansinntekter 8.000 6.000 5.000 5.000 10.000
Finanskostnader -43.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000
Finans -35.000 -58.000 -59.000 -59.000 -54.000
Resultat før skatt 501.000 386.000 376.000 506.000 292.000
Skattekostnad -110.000 -86.000 -88.000 -125.000 -83.000
Årsresultat 391.000 300.000 288.000 382.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.600.000 4.150.000 3.904.000 3.341.000 3.484.000
Sum omløpsmidler 1.361.000 2.023.000 1.953.000 2.163.000 1.590.000
Sum eiendeler 5.961.000 6.173.000 5.857.000 5.504.000 5.074.000
Sum opptjent egenkapital 4.396.000 4.005.000 3.705.000 3.417.000 3.035.000
Sum egenkapital 4.896.000 4.505.000 4.205.000 3.917.000 3.535.000
Sum langsiktig gjeld 66.000 63.000 60.000 45.000 0
Sum kortsiktig gjeld 999.000 1.605.000 1.593.000 1.542.000 1.539.000
Sum gjeld og egenkapital 5.961.000 6.173.000 5.858.000 5.504.000 5.074.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.310.000 1.319.000 1.271.000 1.259.000 1.310.000
Driftsinntekter 1.310.000 1.319.000 1.271.000 1.259.000 1.310.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -347.000 -347.000 -345.000 -347.000 -346.000
Avskrivning -131.000 -131.000 -96.000 -93.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -397.000 -396.000 -253.000 -528.000
Driftskostnader -775.000 -875.000 -837.000 -693.000 -963.000
Driftsresultat 536.000 445.000 434.000 566.000 346.000
Finansinntekter 8.000 6.000 5.000 5.000 10.000
Finanskostnader -43.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000
Finans -35.000 -58.000 -59.000 -59.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 391.000 300.000 288.000 382.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 50.000
Fast eiendom 4.598.000 4.145.000 3.896.000 3.330.000 3.420.000
Maskiner anlegg 2.000 5.000 8.000 11.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 14.000
Sum varige driftsmidler 4.600.000 4.150.000 3.904.000 3.341.000 3.434.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.600.000 4.150.000 3.904.000 3.341.000 3.484.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 113.000 122.000 25.000 36.000
Andre fordringer 3.000 3.000 0 29.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.347.000 1.907.000 1.831.000 2.109.000 1.527.000
Sum omløpsmidler 1.361.000 2.023.000 1.953.000 2.163.000 1.590.000
Sum eiendeler 5.961.000 6.173.000 5.857.000 5.504.000 5.074.000
Sum opptjent egenkapital 4.396.000 4.005.000 3.705.000 3.417.000 3.035.000
Sum egenkapital 4.896.000 4.505.000 4.205.000 3.917.000 3.535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 63.000 60.000 45.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 66.000 63.000 60.000 45.000 0
Leverandørgjeld 8.000 7.000 2.000 12.000 10.000
Betalbar skatt 107.000 83.000 73.000 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 23.000 49.000 42.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 837.000 1.493.000 1.470.000 1.460.000 1.458.000
Sum kortsiktig gjeld 999.000 1.605.000 1.593.000 1.542.000 1.539.000
Sum gjeld og egenkapital 5.961.000 6.173.000 5.858.000 5.504.000 5.074.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 362.000 418.000 360.000 621.000 51.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.2 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 1.4 1.1
Soliditet 82.1 7 71.8 71.2 69.7
Resultatgrad 40.9 33.7 34.1 4 26.4
Rentedekningsgrad 12.5 7 6.8 8.8 5.6
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.1 7.3 7.5 10.4 7.0
Signatur
12.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex