Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Riskafjord
Juridisk navn:  As Riskafjord
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91181251
Kaiveien 37 Kaiveien 37 Fax: 51671001
4310 Hommersåk 4310 Hommersåk
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 915418708
Aksjekapital: 120.168 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/24/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-88.17%
Resultat  
  
-203.33%
Egenkapital  
  
-55.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.000 507.000 502.000 438.000 281.000
Resultat: -91.000 -30.000 270.000 -28.000 118.000
Egenkapital: 73.000 164.000 194.000 -76.000 -48.000
Regnskap for  As Riskafjord
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.000 507.000 502.000 438.000 281.000
Driftskostnader -132.000 -538.000 -231.000 -444.000 -164.000
Driftsresultat -72.000 -31.000 271.000 -6.000 117.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -20.000 -1.000 -1.000 -23.000 0
Finans -19.000 0 0 -23.000 1.000
Resultat før skatt -91.000 -30.000 270.000 -28.000 118.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 -30.000 270.000 -28.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000
Sum omløpsmidler 1.324.000 570.000 236.000 337.000 747.000
Sum eiendeler 1.453.000 699.000 365.000 466.000 876.000
Sum opptjent egenkapital -331.000 -240.000 -207.000 -477.000 -451.000
Sum egenkapital 73.000 164.000 194.000 -76.000 -48.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.380.000 534.000 171.000 542.000 924.000
Sum gjeld og egenkapital 1.453.000 698.000 365.000 466.000 876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 507.000 502.000 438.000 281.000
Andre inntekter 60.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 60.000 507.000 502.000 438.000 281.000
Varekostnad -96.000 -106.000 -79.000 -49.000
Lønninger -18.000 -147.000 -126.000 -128.000 -88.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -295.000 1.000 -237.000 -27.000
Driftskostnader -132.000 -538.000 -231.000 -444.000 -164.000
Driftsresultat -72.000 -31.000 271.000 -6.000 117.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -20.000 -1.000 -1.000 -23.000 0
Finans -19.000 0 0 -23.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 -30.000 270.000 -28.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000
Varebeholdning 0 3.000 3.000 3.000
Kundefordringer 20.000 12.000 0 0
Andre fordringer 1.183.000 166.000 15.000 3.000 400.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 384.000 206.000 331.000 344.000
Sum omløpsmidler 1.324.000 570.000 236.000 337.000 747.000
Sum eiendeler 1.453.000 699.000 365.000 466.000 876.000
Sum opptjent egenkapital -331.000 -240.000 -207.000 -477.000 -451.000
Sum egenkapital 73.000 164.000 194.000 -76.000 -48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 691.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 207.000 178.000 6.000 0 345.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 15.000 16.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 483.000 321.000 150.000 526.000 553.000
Sum kortsiktig gjeld 1.380.000 534.000 171.000 542.000 924.000
Sum gjeld og egenkapital 1.453.000 698.000 365.000 466.000 876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 36.000 65.000 -205.000 -177.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.4 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.4 0.6 0.8
Soliditet 5.0 23.5 53.2 -16.3 -5.5
Resultatgrad -120.0 -6.1 5 -1.4 41.6
Rentedekningsgrad -3.6 2 -0.3
Gjeldsgrad 18.9 3.3 0.9 -7.1 -19.3
Total kapitalrentabilitet -4.9 -4.3 74.5 -1.3 13.5
Signatur
20.08.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.08.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex