As Lisa
Juridisk navn:  As Lisa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67131222
Ringeriksveien 173 Ringeriksveien 173 Fax: 67170687
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 932587696
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 12/14/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.85%
Resultat  
  
-320.95%
Egenkapital  
  
-16.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.931.000 27.025.000 29.407.000 27.856.000 27.348.000
Resultat: -2.088.000 945.000 1.745.000 1.129.000 -114.000
Egenkapital: 8.051.000 9.681.000 8.955.000 8.634.000 8.794.000
Regnskap for  As Lisa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.931.000 27.025.000 29.407.000 27.856.000 27.348.000
Driftskostnader -23.992.000 -25.953.000 -27.674.000 -26.718.000 -27.574.000
Driftsresultat -2.060.000 1.072.000 1.734.000 1.138.000 -226.000
Finansinntekter 36.000 13.000 77.000 36.000 145.000
Finanskostnader -64.000 -140.000 -67.000 -46.000 -33.000
Finans -28.000 -127.000 10.000 -10.000 112.000
Resultat før skatt -2.088.000 945.000 1.745.000 1.129.000 -114.000
Skattekostnad 459.000 -219.000 -424.000 -289.000 7.000
Årsresultat -1.630.000 726.000 1.321.000 840.000 -107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.493.000 2.930.000 2.876.000 2.436.000 1.873.000
Sum omløpsmidler 9.803.000 11.619.000 11.371.000 9.929.000 12.643.000
Sum eiendeler 12.296.000 14.549.000 14.247.000 12.365.000 14.516.000
Sum opptjent egenkapital 6.551.000 8.181.000 7.455.000 7.134.000 7.294.000
Sum egenkapital 8.051.000 9.681.000 8.955.000 8.634.000 8.794.000
Sum langsiktig gjeld 0 76.000 348.000 4.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 4.245.000 4.793.000 4.945.000 3.728.000 5.700.000
Sum gjeld og egenkapital 12.296.000 14.550.000 14.248.000 12.366.000 14.516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.931.000 26.956.000 29.407.000 27.855.000 27.348.000
Andre inntekter 0 69.000 0 1.000 0
Driftsinntekter 21.931.000 27.025.000 29.407.000 27.856.000 27.348.000
Varekostnad -8.265.000 -9.147.000 -10.292.000 -10.751.000 -10.254.000
Lønninger -7.064.000 -7.628.000 -8.028.000 -7.730.000 -8.188.000
Avskrivning -614.000 -595.000 -518.000 -514.000 -481.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.049.000 -8.583.000 -8.836.000 -7.723.000 -8.651.000
Driftskostnader -23.992.000 -25.953.000 -27.674.000 -26.718.000 -27.574.000
Driftsresultat -2.060.000 1.072.000 1.734.000 1.138.000 -226.000
Finansinntekter 36.000 13.000 77.000 36.000 145.000
Finanskostnader -64.000 -140.000 -67.000 -46.000 -33.000
Finans -28.000 -127.000 10.000 -10.000 112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0
Årsresultat -1.630.000 726.000 1.321.000 840.000 -107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 413.000 0 0 0 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 771.000 1.118.000 1.019.000 1.170.000 583.000
Driftsløsøre 1.024.000 1.448.000 1.582.000 977.000 1.198.000
Sum varige driftsmidler 1.795.000 2.565.000 2.600.000 2.146.000 1.781.000
Sum finansielle anleggsmidler 285.000 365.000 276.000 290.000 65.000
Sum anleggsmidler 2.493.000 2.930.000 2.876.000 2.436.000 1.873.000
Varebeholdning 4.849.000 5.575.000 5.064.000 4.479.000 5.372.000
Kundefordringer 1.941.000 2.798.000 2.871.000 1.693.000 1.975.000
Andre fordringer 927.000 985.000 955.000 240.000 402.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.086.000 2.261.000 2.481.000 3.518.000 4.894.000
Sum omløpsmidler 9.803.000 11.619.000 11.371.000 9.929.000 12.643.000
Sum eiendeler 12.296.000 14.549.000 14.247.000 12.365.000 14.516.000
Sum opptjent egenkapital 6.551.000 8.181.000 7.455.000 7.134.000 7.294.000
Sum egenkapital 8.051.000 9.681.000 8.955.000 8.634.000 8.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 45.000 55.000 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.325.000
Sum langsiktig gjeld 0 76.000 348.000 4.000 22.000
Leverandørgjeld 1.140.000 2.020.000 1.407.000 957.000 3.042.000
Betalbar skatt 0 229.000 372.000 258.000 0
Skyldig offentlige avgifter 835.000 649.000 464.000 471.000 398.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.271.000 1.895.000 1.702.000 1.042.000 935.000
Sum kortsiktig gjeld 4.245.000 4.793.000 4.945.000 3.728.000 5.700.000
Sum gjeld og egenkapital 12.296.000 14.550.000 14.248.000 12.366.000 14.516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.558.000 6.826.000 6.426.000 6.201.000 6.943.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 2.3 2.7 2.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.5 1.3
Soliditet 65.5 66.5 62.9 69.8 60.6
Resultatgrad -9.4 4 5.9 4.1 -0.8
Rentedekningsgrad -32.2 7.7 25.9 24.7 -2.5
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet -16.5 7.5 12.7 9.5 -0.6
Signatur
18.02.2013
STYRETS FORMANN.
Prokurister
18.02.2013
PROKURA HVER FOR SEG
EIRIK JOHANNESSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex