As Lerums Saftfabrikk
Juridisk navn:  As Lerums Saftfabrikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57672022
Postboks 159 Kloppavegen 13 Fax:
6856 Sogndal 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 913856325
Aksjekapital: 109.000 NOK
Etableringsdato: 7/24/1919
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
26.32%
Egenkapital  
  
-25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -19.000 -12.000 -11.000 -11.000
Egenkapital: 39.000 52.000 71.000 83.000 62.000
Regnskap for  As Lerums Saftfabrikk
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -19.000 -12.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -15.000 -19.000 -12.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -19.000 -12.000 -11.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -19.000 -12.000 -11.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 39.000 52.000 71.000 83.000 63.000
Sum eiendeler 39.000 52.000 71.000 83.000 63.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -57.000 -38.000 -26.000 -47.000
Sum egenkapital 39.000 52.000 71.000 83.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 39.000 52.000 71.000 83.000 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -19.000 -12.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -15.000 -19.000 -12.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -15.000 -19.000 -12.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -19.000 -12.000 -11.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 32.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 52.000 39.000 51.000 63.000
Sum omløpsmidler 39.000 52.000 71.000 83.000 63.000
Sum eiendeler 39.000 52.000 71.000 83.000 63.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -57.000 -38.000 -26.000 -47.000
Sum egenkapital 39.000 52.000 71.000 83.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 39.000 52.000 71.000 83.000 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 52.000 71.000 83.000 63.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -35.9 -34.6 -16.9 -13.3 -17.7
Signatur
18.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex