Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Ledelse Systemer
Juridisk navn:  As Ledelse Systemer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55530740
Postboks 119 Haukedalsbotn 80B Fax:
5872 Bergen 5119 Ulset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 943531781
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/6/1987 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.47%
Resultat  
  
48.86%
Egenkapital  
  
1.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.080.000 1.024.000 1.012.000 1.117.000 1.437.000
Resultat: 131.000 88.000 569.000 693.000 760.000
Egenkapital: 9.319.000 9.217.000 9.149.000 8.705.000 8.171.000
Regnskap for  As Ledelse Systemer
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.080.000 1.024.000 1.012.000 1.117.000 1.437.000
Driftskostnader -946.000 -934.000 -441.000 -421.000 -673.000
Driftsresultat 133.000 91.000 572.000 696.000 763.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finans -2.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 131.000 88.000 569.000 693.000 760.000
Skattekostnad -29.000 -19.000 -125.000 -159.000 -182.000
Årsresultat 102.000 69.000 444.000 534.000 578.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.794.000 9.794.000 9.794.000 9.794.000 9.794.000
Sum omløpsmidler 1.761.000 621.000 882.000 776.000 769.000
Sum eiendeler 11.555.000 10.415.000 10.676.000 10.570.000 10.563.000
Sum opptjent egenkapital 6.269.000 6.167.000 6.099.000 5.655.000 5.121.000
Sum egenkapital 9.319.000 9.217.000 9.149.000 8.705.000 8.171.000
Sum langsiktig gjeld 937.000 1.037.000 1.137.000 1.237.000 1.337.000
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 161.000 390.000 628.000 1.055.000
Sum gjeld og egenkapital 11.554.000 10.415.000 10.676.000 10.570.000 10.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 0 123.000 452.000
Andre inntekter 1.080.000 995.000 1.012.000 995.000 985.000
Driftsinntekter 1.080.000 1.024.000 1.012.000 1.117.000 1.437.000
Varekostnad -10.000 -6.000 -25.000 0
Lønninger -421.000 -351.000 -3.000 -18.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -525.000 -573.000 -432.000 -378.000 -670.000
Driftskostnader -946.000 -934.000 -441.000 -421.000 -673.000
Driftsresultat 133.000 91.000 572.000 696.000 763.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finans -2.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 69.000 444.000 534.000 578.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 9.794.000 9.794.000 9.794.000 9.794.000 9.794.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.794.000 9.794.000 9.794.000 9.794.000 9.794.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.794.000 9.794.000 9.794.000 9.794.000 9.794.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.761.000 621.000 882.000 776.000 769.000
Sum omløpsmidler 1.761.000 621.000 882.000 776.000 769.000
Sum eiendeler 11.555.000 10.415.000 10.676.000 10.570.000 10.563.000
Sum opptjent egenkapital 6.269.000 6.167.000 6.099.000 5.655.000 5.121.000
Sum egenkapital 9.319.000 9.217.000 9.149.000 8.705.000 8.171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 937.000 1.037.000 1.137.000 1.237.000 1.337.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 29.000 19.000 125.000 159.000 182.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 43.000 -3.000 3.000 -4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.220.000 99.000 269.000 465.000 877.000
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 161.000 390.000 628.000 1.055.000
Sum gjeld og egenkapital 11.554.000 10.415.000 10.676.000 10.570.000 10.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 463.000 460.000 492.000 148.000 -286.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3.9 2.3 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 1.4 3.9 2.3 1.2 0.7
Soliditet 80.7 88.5 85.7 82.4 77.4
Resultatgrad 12.3 8.9 56.5 62.3 53.1
Rentedekningsgrad 26.6 15.2 95.3 99.4 1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.2 0.9 5.4 6.6 7.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex