As Landmaskin
Juridisk navn:  As Landmaskin
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75063700
Radåsveien 5 Radåsveien 5 Fax: 75063701
8803 Sandnessjøen 8803 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 918523979
Aksjekapital: 560.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/20/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.43%
Resultat  
  
157.11%
Egenkapital  
  
16.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 26.484.000 23.982.000 22.988.000 27.634.000 22.887.000
Resultat: 1.013.000 394.000 237.000 416.000 -884.000
Egenkapital: 5.547.000 4.757.000 4.450.000 4.265.000 3.961.000
Regnskap for  As Landmaskin
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 26.484.000 23.982.000 22.988.000 27.634.000 22.887.000
Driftskostnader -25.294.000 -23.303.000 -22.292.000 -27.222.000 -23.538.000
Driftsresultat 1.190.000 680.000 696.000 412.000 -651.000
Finansinntekter 7.000 33.000 53.000 129.000 18.000
Finanskostnader -184.000 -320.000 -512.000 -125.000 -251.000
Finans -177.000 -287.000 -459.000 4.000 -233.000
Resultat før skatt 1.013.000 394.000 237.000 416.000 -884.000
Skattekostnad -223.000 -87.000 -52.000 -111.000 192.000
Årsresultat 790.000 307.000 185.000 304.000 -692.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 209.000 322.000 428.000 596.000
Sum omløpsmidler 15.544.000 10.926.000 11.826.000 11.183.000 10.899.000
Sum eiendeler 15.595.000 11.135.000 12.148.000 11.611.000 11.495.000
Sum opptjent egenkapital 4.487.000 3.697.000 3.390.000 3.205.000 2.901.000
Sum egenkapital 5.547.000 4.757.000 4.450.000 4.265.000 3.961.000
Sum langsiktig gjeld 4.370.000 1.890.000 4.076.000 3.101.000 2.247.000
Sum kortsiktig gjeld 5.678.000 4.489.000 3.622.000 4.245.000 5.287.000
Sum gjeld og egenkapital 15.595.000 11.136.000 12.148.000 11.611.000 11.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.966.000 23.772.000 22.942.000 27.600.000 22.833.000
Andre inntekter 518.000 210.000 46.000 34.000 53.000
Driftsinntekter 26.484.000 23.982.000 22.988.000 27.634.000 22.887.000
Varekostnad -21.207.000 -33.540.000 -33.987.000 -41.043.000 -31.798.000
Lønninger -2.557.000 -2.737.000 -2.560.000 -3.115.000 -3.455.000
Avskrivning -27.000 -53.000 -57.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.148.000 -1.631.000 -1.522.000 -2.142.000 -2.451.000
Driftskostnader -25.294.000 -23.303.000 -22.292.000 -27.222.000 -23.538.000
Driftsresultat 1.190.000 680.000 696.000 412.000 -651.000
Finansinntekter 7.000 33.000 53.000 129.000 18.000
Finanskostnader -184.000 -320.000 -512.000 -125.000 -251.000
Finans -177.000 -287.000 -459.000 4.000 -233.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 790.000 307.000 185.000 304.000 -692.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 209.000 296.000 348.000 459.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 80.000 137.000
Sum varige driftsmidler 27.000 80.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 209.000 322.000 428.000 596.000
Varebeholdning 8.262.000 8.501.000 9.960.000 8.022.000 7.535.000
Kundefordringer 6.667.000 1.736.000 1.301.000 1.617.000 2.999.000
Andre fordringer 550.000 550.000 68.000 112.000 118.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 64.000 139.000 496.000 1.432.000 247.000
Sum omløpsmidler 15.544.000 10.926.000 11.826.000 11.183.000 10.899.000
Sum eiendeler 15.595.000 11.135.000 12.148.000 11.611.000 11.495.000
Sum opptjent egenkapital 4.487.000 3.697.000 3.390.000 3.205.000 2.901.000
Sum egenkapital 5.547.000 4.757.000 4.450.000 4.265.000 3.961.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 694.000 2.614.000 1.507.000 1.500.000 1.724.000
Sum langsiktig gjeld 4.370.000 1.890.000 4.076.000 3.101.000 2.247.000
Leverandørgjeld 3.341.000 631.000 979.000 1.160.000 2.270.000
Betalbar skatt 40.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.333.000 832.000 777.000 1.138.000 833.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 412.000 358.000 447.000 462.000
Sum kortsiktig gjeld 5.678.000 4.489.000 3.622.000 4.245.000 5.287.000
Sum gjeld og egenkapital 15.595.000 11.136.000 12.148.000 11.611.000 11.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.866.000 6.437.000 8.204.000 6.938.000 5.612.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.4 3.3 2.6 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.5 0.5 0.7 0.6
Soliditet 35.6 42.7 36.6 36.7 34.5
Resultatgrad 4.5 2.8 3 1.5 -2.8
Rentedekningsgrad 6.5 2.1 1.4 3.3 -2.6
Gjeldsgrad 1.8 1.3 1.7 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 7.7 6.4 6.2 4.7 -5.5
Signatur
04.03.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex