Hovden Høyfjellshotell
Juridisk navn:  As Hovden
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37938800
Postboks 194 Svegeskogen 2 Fax: 37939611
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 818351372
Aksjekapital: 756.911 NOK
Etableringsdato: 10/19/1964
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12.28%
Egenkapital  
  
-94.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 12.000 703.000 500.000
Resultat: -350.000 -399.000 -492.000 -836.000 -2.968.000
Egenkapital: 22.000 372.000 -1.771.000 -631.000 21.000
Regnskap for  Hovden Høyfjellshotell
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 12.000 703.000 500.000
Driftskostnader -347.000 -396.000 -498.000 -1.536.000 -3.467.000
Driftsresultat -347.000 -397.000 -487.000 -834.000 -2.967.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -6.000 -3.000 -1.000
Finans -3.000 -3.000 -5.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt -350.000 -399.000 -492.000 -836.000 -2.968.000
Skattekostnad 0 42.000 -647.000 184.000 766.000
Årsresultat -350.000 -357.000 -1.139.000 -653.000 -2.202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.091.000 9.106.000 9.344.000 10.410.000 10.448.000
Sum omløpsmidler 2.155.000 4.381.000 2.011.000 3.917.000 3.507.000
Sum eiendeler 11.246.000 13.487.000 11.355.000 14.327.000 13.955.000
Sum opptjent egenkapital -6.861.000 -6.511.000 -6.153.000 -5.014.000 -4.362.000
Sum egenkapital 22.000 372.000 -1.771.000 -631.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 10.901.000 13.032.000 13.006.000 14.824.000 13.923.000
Sum kortsiktig gjeld 323.000 83.000 119.000 134.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 11.246.000 13.487.000 11.355.000 14.327.000 13.955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 500.000 500.000
Andre inntekter 0 0 12.000 203.000 0
Driftsinntekter 0 0 12.000 703.000 500.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -237.000 -237.000 -296.000 -279.000 -287.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -159.000 -202.000 -1.257.000 -3.180.000
Driftskostnader -347.000 -396.000 -498.000 -1.536.000 -3.467.000
Driftsresultat -347.000 -397.000 -487.000 -834.000 -2.967.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -6.000 -3.000 -1.000
Finans -3.000 -3.000 -5.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -350.000 -357.000 -1.139.000 -653.000 -2.202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 605.000 364.000
Fast eiendom 8.444.000 8.681.000 8.919.000 9.321.000 9.559.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 59.000 101.000
Sum varige driftsmidler 8.444.000 8.681.000 8.919.000 9.380.000 9.659.000
Sum finansielle anleggsmidler 647.000 425.000 425.000 425.000 425.000
Sum anleggsmidler 9.091.000 9.106.000 9.344.000 10.410.000 10.448.000
Varebeholdning 2.131.000 1.738.000 1.727.000 1.267.000 2.805.000
Kundefordringer 0 0 0 0 613.000
Andre fordringer 14.000 2.495.000 29.000 2.648.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 148.000 255.000 2.000 14.000
Sum omløpsmidler 2.155.000 4.381.000 2.011.000 3.917.000 3.507.000
Sum eiendeler 11.246.000 13.487.000 11.355.000 14.327.000 13.955.000
Sum opptjent egenkapital -6.861.000 -6.511.000 -6.153.000 -5.014.000 -4.362.000
Sum egenkapital 22.000 372.000 -1.771.000 -631.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 42.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.901.000 13.032.000 13.006.000 14.824.000 13.923.000
Leverandørgjeld 323.000 10.000 46.000 16.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 62.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 71.000 71.000 54.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 323.000 83.000 119.000 134.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 11.246.000 13.487.000 11.355.000 14.327.000 13.955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.832.000 4.298.000 1.892.000 3.783.000 3.496.000
Likviditetsgrad 1 6.7 52.8 16. 29.2 318.8
Likviditetsgrad 2 0.1 31.8 2.4 19.8 63.9
Soliditet 0.2 2.8 -15.6 -4.4 0.2
Resultatgrad -4058.3 -118.6 -593.4
Rentedekningsgrad -115.7 -132.3 -81.2 -2967.0
Gjeldsgrad 510.2 35.3 -7.4 -23.7 663.5
Total kapitalrentabilitet -3.1 -2.9 -4.3 -5.8 -21.3
Signatur
17.09.2013
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
17.09.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex