Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Hadeland
Juridisk navn:  As Hadeland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61313131
Storgata 15 Storgata 15 Fax: 61313104
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 912227111
Aksjekapital: 416.900 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 7/10/1918
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.06%
Resultat  
  
8.72%
Egenkapital  
  
4.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.604.000 27.899.000 28.542.000 29.502.000 29.522.000
Resultat: 5.435.000 4.999.000 4.742.000 4.114.000 4.367.000
Egenkapital: 1.457.000 1.398.000 1.194.000 1.119.000 1.202.000
Regnskap for  As Hadeland
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.604.000 27.899.000 28.542.000 29.502.000 29.522.000
Driftskostnader -22.224.000 -23.030.000 -23.866.000 -25.459.000 -25.272.000
Driftsresultat 5.380.000 4.868.000 4.677.000 4.043.000 4.250.000
Finansinntekter 56.000 130.000 66.000 72.000 120.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -3.000
Finans 55.000 130.000 66.000 72.000 117.000
Resultat før skatt 5.435.000 4.999.000 4.742.000 4.114.000 4.367.000
Skattekostnad -1.198.000 -1.099.000 -1.121.000 -1.007.000 -1.121.000
Årsresultat 4.237.000 3.900.000 3.622.000 3.107.000 3.246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000 259.000 384.000 512.000 472.000
Sum omløpsmidler 13.149.000 11.232.000 11.055.000 11.895.000 16.127.000
Sum eiendeler 13.325.000 11.491.000 11.439.000 12.407.000 16.599.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 196.000 -9.000 -83.000 0
Sum egenkapital 1.457.000 1.398.000 1.194.000 1.119.000 1.202.000
Sum langsiktig gjeld 90.000 180.000 310.000 491.000 526.000
Sum kortsiktig gjeld 11.778.000 9.913.000 9.936.000 10.797.000 14.871.000
Sum gjeld og egenkapital 13.325.000 11.491.000 11.439.000 12.407.000 16.599.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.429.000 27.726.000 28.397.000 29.381.000 29.522.000
Andre inntekter 175.000 173.000 145.000 121.000 0
Driftsinntekter 27.604.000 27.899.000 28.542.000 29.502.000 29.522.000
Varekostnad -6.218.000 -6.577.000 -7.760.000 -9.607.000 -5.429.000
Lønninger -10.359.000 -10.686.000 -10.191.000 -10.217.000 -9.930.000
Avskrivning -64.000 -68.000 -68.000 -61.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.583.000 -5.699.000 -5.847.000 -5.574.000 -9.774.000
Driftskostnader -22.224.000 -23.030.000 -23.866.000 -25.459.000 -25.272.000
Driftsresultat 5.380.000 4.868.000 4.677.000 4.043.000 4.250.000
Finansinntekter 56.000 130.000 66.000 72.000 120.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -3.000
Finans 55.000 130.000 66.000 72.000 117.000
Konsernbidrag -4.179.000 0 0 0 -7.302.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.237.000 3.900.000 3.622.000 3.107.000 3.246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 51.000 108.000 169.000 170.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 110.000 174.000 241.000 309.000 269.000
Sum varige driftsmidler 110.000 174.000 241.000 309.000 269.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Sum anleggsmidler 176.000 259.000 384.000 512.000 472.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 326.000 426.000 653.000 494.000 814.000
Andre fordringer 143.000 63.000 128.000 124.000 15.313.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.149.000 11.232.000 11.055.000 11.895.000 16.127.000
Sum eiendeler 13.325.000 11.491.000 11.439.000 12.407.000 16.599.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 196.000 -9.000 -83.000 0
Sum egenkapital 1.457.000 1.398.000 1.194.000 1.119.000 1.202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000 180.000 310.000 491.000 526.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.960.000 5.290.000 5.194.000 4.960.000 8.403.000
Sum langsiktig gjeld 90.000 180.000 310.000 491.000 526.000
Leverandørgjeld 276.000 112.000 140.000 273.000 1.010.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 485.000 567.000 619.000 584.000 784.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.056.000 3.944.000 3.982.000 4.980.000 4.675.000
Sum kortsiktig gjeld 11.778.000 9.913.000 9.936.000 10.797.000 14.871.000
Sum gjeld og egenkapital 13.325.000 11.491.000 11.439.000 12.407.000 16.599.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.371.000 1.319.000 1.119.000 1.098.000 1.256.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 10.9 12.2 10.4 9 7.2
Resultatgrad 19.5 17.4 16.4 13.7 14.4
Rentedekningsgrad 5.380.0 1416.7
Gjeldsgrad 8.1 7.2 8.6 10.1 12.8
Total kapitalrentabilitet 40.8 43.5 41.5 33.2 26.3
Signatur
22.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex