Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
As Granit
Juridisk navn:  As Granit
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70049020
Hamnevegen 9 Hamnevegen 9 Fax: 70049030
6170 Vartdal 6170 Vartdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 821041732
Aksjekapital: 1.094.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/29/1954
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hasund AS
Utvikling:
Omsetning  
  
82.71%
Resultat  
  
-55.89%
Egenkapital  
  
-4.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 486.000 266.000 71.000 358.000 748.000
Resultat: 3.864.000 8.759.000 -3.410.000 5.960.000 1.243.000
Egenkapital: 73.704.000 77.099.000 71.329.000 76.137.000 77.429.000
Regnskap for  As Granit
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 486.000 266.000 71.000 358.000 748.000
Driftskostnader -2.513.000 -2.618.000 -2.273.000 -2.006.000 -1.888.000
Driftsresultat -2.027.000 -2.353.000 -2.202.000 -1.648.000 -1.141.000
Finansinntekter 5.912.000 11.112.000 -1.145.000 7.609.000 3.261.000
Finanskostnader -21.000 0 -63.000 0 -877.000
Finans 5.891.000 11.112.000 -1.208.000 7.609.000 2.384.000
Resultat før skatt 3.864.000 8.759.000 -3.410.000 5.960.000 1.243.000
Skattekostnad 1.117.000 -762.000 790.000 264.000 256.000
Årsresultat 4.981.000 7.998.000 -2.619.000 6.224.000 1.500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.839.000 2.022.000 1.289.000 1.289.000 1.289.000
Sum omløpsmidler 81.680.000 82.394.000 80.725.000 93.059.000 97.400.000
Sum eiendeler 83.519.000 84.416.000 82.014.000 94.348.000 98.689.000
Sum opptjent egenkapital 72.610.000 76.005.000 70.235.000 75.043.000 76.335.000
Sum egenkapital 73.704.000 77.099.000 71.329.000 76.137.000 77.429.000
Sum langsiktig gjeld 4.369.000 6.191.000 6.463.000 8.630.000 11.231.000
Sum kortsiktig gjeld 5.446.000 1.125.000 4.222.000 9.581.000 10.029.000
Sum gjeld og egenkapital 83.519.000 84.415.000 82.014.000 94.348.000 98.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 486.000 266.000 71.000 358.000 748.000
Driftsinntekter 486.000 266.000 71.000 358.000 748.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.316.000 -1.156.000 -1.181.000 -1.225.000 -1.207.000
Avskrivning -199.000 -163.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -998.000 -1.299.000 -1.092.000 -781.000 -681.000
Driftskostnader -2.513.000 -2.618.000 -2.273.000 -2.006.000 -1.888.000
Driftsresultat -2.027.000 -2.353.000 -2.202.000 -1.648.000 -1.141.000
Finansinntekter 5.912.000 11.112.000 -1.145.000 7.609.000 3.261.000
Finanskostnader -21.000 0 -63.000 0 -877.000
Finans 5.891.000 11.112.000 -1.208.000 7.609.000 2.384.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.376.000 0 -2.188.000 -6.017.000 -6.017.000
Årsresultat 4.981.000 7.998.000 -2.619.000 6.224.000 1.500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.614.000 1.738.000 0 0 0
Maskiner anlegg 176.000 234.000 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum varige driftsmidler 1.839.000 2.022.000 50.000 50.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.239.000 1.239.000 1.239.000
Sum anleggsmidler 1.839.000 2.022.000 1.289.000 1.289.000 1.289.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 50.000 0 0 0
Andre fordringer 114.000 118.000 245.000 634.000 597.000
Sum investeringer 78.462.000 79.189.000 71.607.000 74.360.000 72.375.000
Kasse, bank 3.037.000 3.037.000 8.873.000 18.064.000 24.428.000
Sum omløpsmidler 81.680.000 82.394.000 80.725.000 93.059.000 97.400.000
Sum eiendeler 83.519.000 84.416.000 82.014.000 94.348.000 98.689.000
Sum opptjent egenkapital 72.610.000 76.005.000 70.235.000 75.043.000 76.335.000
Sum egenkapital 73.704.000 77.099.000 71.329.000 76.137.000 77.429.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.369.000 6.191.000 6.463.000 8.630.000 11.231.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.369.000 6.191.000 6.463.000 8.630.000 11.231.000
Leverandørgjeld 76.000 16.000 3.000 171.000 6.000
Betalbar skatt 704.000 845.000 1.377.000 2.337.000 2.786.000
Skyldig offentlige avgifter 148.000 116.000 138.000 135.000 135.000
Utbytte -4.376.000 0 -2.188.000 -6.017.000 -6.017.000
Annen kortsiktig gjeld 142.000 149.000 516.000 922.000 1.085.000
Sum kortsiktig gjeld 5.446.000 1.125.000 4.222.000 9.581.000 10.029.000
Sum gjeld og egenkapital 83.519.000 84.415.000 82.014.000 94.348.000 98.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.234.000 81.269.000 76.503.000 83.478.000 87.371.000
Likviditetsgrad 1 15.0 73.2 19.1 9.7 9.7
Likviditetsgrad 2 15.0 73.2 19.1 9.7 9.7
Soliditet 88.2 91.3 8 80.7 78.5
Resultatgrad -417.1 -884.6 -3101.4 -460.3 -152.5
Rentedekningsgrad -96.5 -1.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.7 10.4 -4.1 6.3 2.1
Signatur
24.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex