As Erling Johannessen
Juridisk navn:  As Erling Johannessen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67131222
Ringeriksveien 173 Ringeriksveien 173 Fax:
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913127382
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/31/1962
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.37%
Resultat  
  
-15.9%
Egenkapital  
  
16.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.286.000 4.228.000 4.224.000 4.219.000 4.214.000
Resultat: 1.444.000 1.717.000 2.273.000 1.559.000 2.109.000
Egenkapital: 7.892.000 6.762.000 6.425.000 6.182.000 6.497.000
Regnskap for  As Erling Johannessen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.286.000 4.228.000 4.224.000 4.219.000 4.214.000
Driftskostnader -2.510.000 -2.203.000 -1.653.000 -2.274.000 -1.682.000
Driftsresultat 1.777.000 2.025.000 2.571.000 1.945.000 2.532.000
Finansinntekter 37.000 22.000 23.000 6.000 32.000
Finanskostnader -370.000 -331.000 -320.000 -392.000 -455.000
Finans -333.000 -309.000 -297.000 -386.000 -423.000
Resultat før skatt 1.444.000 1.717.000 2.273.000 1.559.000 2.109.000
Skattekostnad -315.000 -380.000 -530.000 -374.000 -547.000
Årsresultat 1.129.000 1.337.000 1.744.000 1.184.000 1.562.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.773.000 19.044.000 20.018.000 20.746.000 21.248.000
Sum omløpsmidler 1.838.000 2.553.000 2.725.000 1.189.000 1.506.000
Sum eiendeler 20.611.000 21.597.000 22.743.000 21.935.000 22.754.000
Sum opptjent egenkapital 2.892.000 1.762.000 1.425.000 1.182.000 1.497.000
Sum egenkapital 7.892.000 6.762.000 6.425.000 6.182.000 6.497.000
Sum langsiktig gjeld 11.997.000 12.551.000 12.845.000 13.386.000 13.813.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 2.282.000 3.472.000 2.367.000 2.444.000
Sum gjeld og egenkapital 20.612.000 21.595.000 22.742.000 21.935.000 22.754.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.286.000 4.220.000 4.216.000 4.211.000 4.206.000
Andre inntekter 0 8.000 8.000 8.000 8.000
Driftsinntekter 4.286.000 4.228.000 4.224.000 4.219.000 4.214.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -940.000 -939.000 -630.000 -474.000 -473.000
Avskrivning -882.000 -859.000 -859.000 -859.000 -912.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -688.000 -405.000 -164.000 -941.000 -297.000
Driftskostnader -2.510.000 -2.203.000 -1.653.000 -2.274.000 -1.682.000
Driftsresultat 1.777.000 2.025.000 2.571.000 1.945.000 2.532.000
Finansinntekter 37.000 22.000 23.000 6.000 32.000
Finanskostnader -370.000 -331.000 -320.000 -392.000 -455.000
Finans -333.000 -309.000 -297.000 -386.000 -423.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 1.129.000 1.337.000 1.744.000 1.184.000 1.562.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.338.000 18.543.000 19.275.000 20.007.000 20.381.000
Maskiner anlegg 286.000 409.000 532.000 656.000 779.000
Driftsløsøre 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
Sum varige driftsmidler 18.628.000 18.961.000 19.820.000 20.679.000 21.180.000
Sum finansielle anleggsmidler 145.000 83.000 198.000 67.000 67.000
Sum anleggsmidler 18.773.000 19.044.000 20.018.000 20.746.000 21.248.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.386.000 1.551.000 884.000 49.000 48.000
Andre fordringer 4.000 101.000 4.000 3.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 417.000 870.000 1.837.000 1.137.000 1.421.000
Sum omløpsmidler 1.838.000 2.553.000 2.725.000 1.189.000 1.506.000
Sum eiendeler 20.611.000 21.597.000 22.743.000 21.935.000 22.754.000
Sum opptjent egenkapital 2.892.000 1.762.000 1.425.000 1.182.000 1.497.000
Sum egenkapital 7.892.000 6.762.000 6.425.000 6.182.000 6.497.000
Sum avsetninger til forpliktelser 267.000 288.000 320.000 337.000 342.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.997.000 12.551.000 12.845.000 13.386.000 13.813.000
Leverandørgjeld 10.000 0 0 0 20.000
Betalbar skatt 337.000 411.000 547.000 379.000 560.000
Skyldig offentlige avgifter 173.000 385.000 552.000 194.000 168.000
Utbytte 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 202.000 486.000 873.000 294.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 2.282.000 3.472.000 2.367.000 2.444.000
Sum gjeld og egenkapital 20.612.000 21.595.000 22.742.000 21.935.000 22.754.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.115.000 271.000 -747.000 -1.178.000 -938.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.1 0.8 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 2.5 1.1 0.8 0.5 0.7
Soliditet 38.3 31.3 28.3 28.2 28.6
Resultatgrad 41.5 47.9 60.9 46.1 60.1
Rentedekningsgrad 4.8 6.1 8 5 5.6
Gjeldsgrad 1.6 2.2 2.5 2.5 2.5
Total kapitalrentabilitet 8.8 9.5 11.4 8.9 11.3
Signatur
03.05.2010
STYRETS FORMANN.
Prokurister
03.05.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
EIRIK JOHANNESSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex